Reînmatriculare/repetare/prelungire de studii

  • Reînmatriculare

Studenții exmatriculați cu drept de reînmatriculare, fie din motive de nepromovare, neîndeplinire a obligațiilor financiare sau din alte motive pot depune, în primele 10 zile lucrătoare ale anului universitar cereri de reînmatriculare, însoțite de achitarea unei taxe de 300 de lei.

Studențiii de anul I care au sub numărul de credite necesar promovării anului universitar, vor fi exmatriculați cu drept de reînmatriculare la cerere, în anul imediat următor, fără susținerea examenului de admitere, în regim cu taxă. Reînmatricularea fără susținerea examenului de admitere este posibilă doar cu aprobarea Consiliului facultății și doar în limita capacității de școlarizare (în luna septembrie, dacă în urma examenului de admitere nu se ocupă toate locurile la specializarea vizată) la același program de studii.

Taxa de studii pentru studenții reînmatriculați va fi egală cu taxa de studii/an a facultății respective.

  • Repetare de studii

Studenții care, la finalul unui an de studiu, nu au acumulat numărul necesar de credite promovării (30 de credite la finalul anului I, 90 de credite la finalul anului al doilea, pentru programele de studii cu durată de 3 ani, respectiv 150 de credite la finalul anului al treilea pentru programele de studii cu durată de 4 ani)  sau care, la finalul anului terminal, au mai mult de 5 discipline restante, dar au îndeplinite integral obligațiile financiare față de UVT, vor fi înscriși, la cerere, la repetare de studii

Cererea de repetare de studii se depune în primele 10 zile lucrătoare de la debutul anului universitar și se aprobă de către decan.

Taxa de studii pentru repetarea anului va fi egală cu taxa de studii/an a facultății respective, iar pentru disciplinele restante din anii anteriori, taxa este de 100/disciplină.

  • Prelungire de studii

Studenții care, la finalul anului terminal, au un număr de maxim de 5 restanțe și au îndeplinite toate obligațiile financiare față de UVT, pot solicita prelungirea duratei studiilor.

Cererea de prelungire de studii se depune în primele 10 zile lucrătoare de la debutul anului universitar, se aprobă de către decan și presupune achitarea unei taxe de 300 de lei, pe lângă recontractarea disciplinelor restante.

Taxa de studiu pentru o disciplină restantă recontractată se determină astfel: taxă/disciplină= (taxa anuală de studii * numărul de credite ale disciplinei)/60.