2% PENTRU VOLUNTARIAT

 Ai auzit de StudentFest, West Summer University, ITFest sau Abecedarul Carierei? Poți și tu să contribui la bunul mers al proiectelor și implicit al organizației noastre, prin redirecționarea a 2% pentru voluntariat.

Ce înseamnă 2%?

Dacă ești angajat, 2% din impozitul anual pe venit plătit de tine ajunge în bugetul statului. Totuși, prin prevederea 2% din Legea 571/2003, ai posibilitatea de a redirecționa acest procent către o organizație nonprofit, așadar proiectele noastre pot beneficia de susținerea ta!

Redirecționarea se realizează foarte simplu, prin completarea unui formular standard, și nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Formularul este opțional și poate fi completat de orice persoană fizică ce obține venituri din salarii și asimilate acestora. Această sumă NU reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci este o parte a bugetului de stat care este direcționată de fiecare cetățean în parte către sectorul neguvernamental.

Cum poți redirecționa 2% către OSUT?

Descarcă formularul necesar de pe site sau vino la sediul OSUT începând cu data 18 ianuarie (Blvd. Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247), de unde îl poți obține în format fizic.

230_OPANAF_50_2019+ instrucțiuni (1)

Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauză).

Completarea Formularului 230: La punctul I îți completezi datele de identificare, la punctul II bifezi căsuța corespunzătoare, la punctul III notezi datele organizației și scrii suma care revine redirecționării(dacă nu o cunoști, eava fi ulterior calculată de către organul fiscal); punctul IV se lasă necompletat; formularul trebuie semnat și datat de persoana fizică în cauză.

DATELE OSUT

Denumire oficială: Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara

Codul de identificare fiscală: 4356842

Cont bancar (IBAN): RO92 RNCB 0715 0728 1044 0001

Formularul completat se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Mai multe detalii privind Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) de care aparții cu domiciliul găsești aici: https://goo.gl/XFb2QQ

Data limită de depunere a formularelor la Administrația Financiară de care aparții este 15 MARTIE  2019.