Recuperarea disciplinelor complementare

Studenții înmatriculați în an terminal al ciclului de studii universitare de licență care nu au parcurs și promovat (sau nu au îndeplinit cerințele minime obligatorii prevăzute în fișa disciplinei pentru a participa la examen) până în acest moment trei discipline complementare (cu excepția studenților de la FEAA, care în acest semestru parcurg a treia disciplină complementară – dar care pot opta și ei pentru această procedură dacă nu au deja alte două discipline complementare promovate), pot parcurge în semestrul al doilea al anului universitar curent numărul de discipline complementare de care mai au nevoie, respectiv între una și 3 discipline,  pentru a-și îndeplini cerințele obligatorii din planul de învățământ.

Studenții din anul 3 de studii, înscriși în programe de studii de 4 ani (240 credite), care nu au parcurs disciplinele complementare conform planului de învățământ, își pot alege maximum o disciplină pe care să o recupereze.

Disciplinele alese pentru recuperare vor trebui achitate cel târziu în data de 21.02.2020, taxa fiind de 100 de lei/disciplină.

Studenții din anul 2 de studii, care nu au optat pentru a parcurge o disciplină complementară în semestrul al doilea al acestui an universitar, își pot alege acum disciplina, în regim gratuit.

Studenții care la finalul anului terminal al ciclului de studii universitare de licență nu au promovat cel puțin trei discipline complementare, în conformitate cu prevederile planurilor de învățământ, nu pot finaliza studiile universitare de licență, fiind nevoiți să se reînmatriculeze într-un an universitar următor sau să își facă prelungire de studii, pentru a-și îndeplini toate obligațiile prevăzute în planurile de învățământ cu privire la disciplinele complementare.

Platforma (https://dct.uvt.ro/DCT2019/prima_pagina2019.php) va fi deschisă de luni, 10 februarie, până marți, 18 februarie, pentru operarea înscrierilor la disciplinele complementare care urmează a fi recuperate. 

Afișarea rezultatelor pentru cei care aplică în perioada 10-18 februarie, dar și cei s-au înscris în această vară la disciplinele complementare pentru anul universitar 2019-2020, se va face în data de 20 februarie.

După începerea semestrului nu se va mai permite niciun fel de înscriere la/modificare a disciplinelor complementare parcurse.

În cazul în care întâmpinați dificultăți în exprimarea opțiunilor sau doriți mai multe detalii, puteți adresa mai multe întrebări pe adresa de e-mail dct@e-uvt.ro.