reCUNOAȘTEȚI-VĂ drepturile!

Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, studentul are dreptul de a fi informat, în primele două (2) săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la fișa disciplinei, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare poate fi făcută doar cu acordul majorității simple a studenților înscriși la curs.

 

Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului și Regulamentul privind Activitatea Profesională a Studenților de la ciclurile universitare de Licență și Master din Universitatea de Vest din Timișoara