reCUNOAȘTEȚI-VĂ drepturile!

Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, studentul are dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.