Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2018

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Activități pentru Studenți și Tabere, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară 2018, Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare sau la munte şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, taberele studenţeşti se vor acorda şi în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, în vârstă de până la 35 ani.

În cazul studenților care optează pentru depunerea cererii pe caz social (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs), ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale.

Criteriul de integralism NU se aplică pentru niciuna dintre categoriile menționate anterior.

La întocmirea clasamentului final, vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2016-2017), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în decursul acestui an universitar (2017-2018). Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare (75% din punctaj .

Cererile se depun în perioada 20 iunie-21 iunie la sediul OSUT sau la adresa tabere@osut.ro și POT fi însoţite de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare. Studenţii cazuri sociale care beneficiază în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018 de bursă socială NU trebuie să mai depună alte acte justificative.

 

Calendarul pentru derularea procesului de selecție este următorul:

24 aprilie-22 mai: Depunerea cererilor împreuna cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT (Cladire UVT, et. 2, cam. 247, L-V: 09:00-17:00) sau la adresa tabere@osut.ro;

23 mai-28 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;

28 mai-10 iunie: Procesul de selecție a beneficiarilor;

11 iunie: Afișarea rezultatelor selecției;

11 iunie-13 iunie: Depunerea contestațiilor la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro;

13 iunie-15 iunie: Soluționarea contestațiilor;

15 iunie: Afișarea listelor finale;

20 iunie-21 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.

 

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2018 – 30.08.2018. Această perioadă este împărțită în nouă serii cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I: 16.07 – 21.07.2018

Seria II: 21.07 – 26.07.2018

Seria III: 26.07 – 31.07.2018

Seria IV: 31.07 – 05.08.2018

Seria V: 05.08 – 10.08.2018

Seria VI: 10.08 – 15.08.2018

Seria VII: 15.08 – 20.08.2018

Seria VIII: 20.08 – 25.08.2018

Seria IX: 25.08 – 30.08.2018

Seria X: 30.08-04.09.2018

 

Metodologie-Tabere-Studentesti-2018

ANEXA-4-Fisa-Inscriere-TIP-2018