Programul Național „Tabere Studențești” 2019

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Activități pentru Studenți și Tabere, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, în perioada vacanţei de vară, Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti” 2019.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare, la munte și, posibil, și în în Delta Dunării, iar locuri se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive desfășurate în cadrul UVT. De asemenea, locurile în taberele studenţeşti se vor acorda şi în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți integraliști (excepție studenții care aplică pe baza criteriilor sociale), înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, în vârstă de până la 35 ani.

În cazul studenților care optează pentru depunerea cererii pe caz social (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs), ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale.

La întocmirea clasamentului final, vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2017-2018), respectiv media obţinută în semestrul I, pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în decursul acestui an universitar (2018-2019) în cadrul UVT. Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare (75% din punctaj reprezentând media, iar restul de 25%, activitățile extracurriculare).

Cererile se depun, împreună cu o copie a cărții de identitate, în perioada 22 aprilie – 17 mai la sediul OSUT sau la adresa tabere@osut.ro și pot fi însoţite de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare sau încadrarea în caz social.

 

Studenţii care se încadrează în cazuri sociale și beneficiază în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019 de bursă socială NU trebuie să mai depună alte acte justificative.


Calendarul pentru derularea procesului de selecție este următorul:

22 aprilie – 17 mai: Depunerea cererilor împreuna cu o copie a cărții de identitate și eventualele documente justificative se face la sediul OSUT (sediul central UVT, et. 2, cam. 247, L-V: 09:00-17:00) sau la adresa tabere@osut.ro;

24 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;

3 – 6 iunie: Procesul de selecție a beneficiarilor;

7 iunie: Afișarea rezultatelor selecției;

8 – 9 iunie: Depunerea contestațiilor la adresa de e-mail tabere@osut.ro;

12 – 13 iunie: Soluționarea contestațiilor;

14 iunie: Afișarea listelor finale;

24 – 25 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 15.07.2019 – 03.09.2019. Această perioadă este împărțită în zece serii cu durata de cinci zile fiecare:

Seria I: 15.07 – 20.07.2019

Seria II: 20.07 – 25.07.2019

Seria III: 25.07 – 30.07.2019

Seria IV: 30.07 – 04.08.2019

Seria V: 04.08 – 09.08.2019

Seria VI: 09.08 – 14.08.2019

Seria VII: 14.08 – 19.08.2019

Seria VIII: 19.08 – 24.08.2019

Seria IX: 24.08 – 29.08.2019

Seria X: 29.08 – 03.09.2019

Cerere individuală – Anexa 4

Metodologie tabere studențești 2019