Primăvara aceasta se numără… banii de burse

Articol în curs de actualizare!

PrintÎn data de 2 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învățământ cu frecvenţă, fapt ce a necesitat modificarea la nivelul tuturor universităților, a regulamentelor de acordare a burselor, în conformitate cu aceste criterii.

Astfel, la nivelul Universității de Vest din Timișoara, a fost elaborat alături de OSUT, singura organizație reprezentativă la nivel de universitate și studenții reprezentanți, Regulamentul privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), votat în ședința Senatului UVT din data de 16.03.2017.

Principalele modificări pe care noul regulament le aduce, sunt reprezentate de cuantumuri mai mari ale burselor, apariția unor categorii noi de burse și criterii îmbunătățite pentru acordarea burselor. Păstrând un număr de burse aproximativ egal cu cel din semestrul I a anului universitar 2016-2017.

În ceea ce privește bursa socială, pe lângă modificările apărute la nivelul cuantumului, s-au făcut noi reglementări în ceea ce privește condițiile de acordare, astfel că, dacă până acum, pentru a beneficia de o bursă socială pe perioada semestrului I al anului universitar studenții erau condiționați de obținerea unui minim de ⅔ din cele 60 de credite alocate anului universitar anterior, de acum condiția de acordare a burselor sociale este doar promovare anului universitar, cu alte cuvinte, să fii obținut minim 30 de credite. Ce rămâne neschimbat, este faptul că bursa socială este cumulabilă cu orice alt tip de bursă. În ceea ce privește beneficierea de burse pe perioada semestrului al doilea, condiționată până acum de necesitatea obținerii unui minim de 2/3 din cele 30 credite alocate semestrului I, nu va mai fi de acum supusă niciunei condiții academice

detalii burseMai mult decât atât, odată cu aprobarea noului regulament, apare un nou tip de bursă, bursa Start UVT, acordată începând cu următorul an universitar, la fiecare debut de an, din venituri proprii extrabugetare, studenților din anul I care au fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului.

De asemenea, apare acum termenul de burse speciale, care înglobează bursa specială pentru olimpici și bursa specială pentru activitatea științifică / cultural-artistică / sportivă / extracurriculară-voluntariat UVT, acordată pe bază de dosar. Bursa pentru olimpici se va adăuga în continuare studenților în cuantumul nou aprobat. Iar celelalte burse speciale se vor acorda începând cu următorul an universitar.

Perioada de depunere a tuturor dosarelor de burse se realizează după următorul calendar:
20-27 martie: preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse
28-31 martie: verificarea dosarelor de către Comisia de acordare a burselor
3 aprilie: afișarea listelor cu potențialii bursieri
4-5 aprilie: preluarea eventualelor contestații care se depun la nivelul facultății
6 aprilie: analizarea și soluționarea contestațiilor
11 aprilie: afișarea listelor finale cu studenții bursieri.
Pentru dosarele de burse sociale pentru semestrul 2 al anului universitar 2016-2017, valoarea salariului de bază minim net pe economie este de 1.065 lei/lună/membru.
Pentru calculul burselor acordate etnicilor români, se utilizează cursul de schimb BNR din data de 30.12.2016, de 4,5411 lei/euro.

Menționăm că majorările apărute la nivelul cuantumurilor burselor se datorează demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), structură din care OSUT face parte. De reamintit este faptul că, în urma demersurilor ANOSR, în anul 2016 s-a obținut creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, cu 20,29% față de anul precedent (de la 69 la 83 de lei/lună/student bugetat), iar apoi, în anul 2017 s-a obținut o creștere cu încă 142,16% a fondului de burse față de anul precedent (de la 83 la 201 lei/lună/student bugetat). În urma acestor rezultate, OSUT a făcut demersuri pentru modificarea regulamentului.

detalii burseMai multe informații și clarificări vor apărea pe site-ul nostru odată cu apariția regulamentului.


Regulament-burse-2017-2018