Întrebări frecvente

Î: Cât e penalizarea dacă nu am plătit la timp căminul?
R: Penalizarea este de 1% din taxa totală, pe zi.

Î: Îți poți face legitimație la bibliotecă dacă nu mai ești student nicăieri?
R: Da, se eliberează legitimații și pentru cititori externi.

Î: Cum se procedează pentru a recupera orele de sport?
R: Pentru a recupera orele de sport, trebuie întâi plătit la casierie, apoi mers cu chitanța la profesor, iar ulterior poate începe recuperarea efectivă.

Î: Cum se procedează în cazul în care pierdem carnetul de student și legitimația?
R: Întâi se dă un anunț într-un ziar, iar apoi să mergi cu dovada anunțului și o poză tip buletin la secratariat pentru a ți se elibera altă legitimație/carnet.

Î: Cum pot obține viza de flotant?
R: În conformitate cu art.86 din H.G.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români,
(1) Pentru înscrierea mentiunii de stabilire a resedintei în actul de identitate, persoana interesata se adreseaza Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor pe raza caruia locuieste temporar, completând în acest sens Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei, la care anexeaza urmatoarele documente:
– actul de identitate în care urmeaza a se înscrie mentiunea de stabilire a resedintei ;
– documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie ;
– documentul cu care se face dovada achitarii a taxei extrajudiciare de timbru (5 ron);

Î: Taxele se pot plăti și online?
R: Acestea se pot plăti atât pe Studentweb, cât și la Banca Transilvania.

Î: Cum procedez pentru decontarea abonamentului RATT?
R: Trebuie dus la secretariat un extras de cont, o copie xerox a cardului RATT și bonul primit la achiziționarea abonamentului.

Î: De câte sesiuni gratuite de examene beneficiem?
R: De 3 sesiuni gratuite anual.

Î: Cum procedez în cazul în care nu am putut susține un examen din lipsă de prezențe?
R: Neîndeplinirea obligațiilor atrage după sine neputința de a susține examenul la disciplina respectivă. În acest caz, disciplina va trebui recontractată anul universitar următor, contra cost, beneficiind atfel de alte 3 prezentări gratuite.

Î: Cum se calculează media ponderată?
R: Media ponderată se calculează adunând punctele de credit și împărțind la 30.