Credite voluntariat

La inițiativa OSUT, prin hotărârea senatului UVT numărul 45 din 31.07.2014 s-a aprobat Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, studenții UVT care sunt implicați în activități de voluntariat pot beneficia și de credite transferabile ca semn de recunoaștere pentru munca lor.

Odată cu finalul semestrului I al anului universitar 2016-2017 se pot acorda studenților UVT credite pentru activitatea de voluntariat (conform articolului 4 din regulamentului mai sus menționat, fiecare student poate primi 2 credite/semestru pentru activitatea de voluntariat).

Astfel, până luni, 13.02.2017, studenții care au participat în acest semestru la activități de voluntariat vor putea depune un portofoliu cu documentele justificative derulării activității de voluntariat, conform articolului 10 din regulamentul menționat mai sus:

 • raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (conform anexei 2 de la regulament);
 • copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – daca este cazul;
 • adeverința din partea ONG-ului unde și-a desfășurat activitatea de voluntariat care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minim 60 ore;
 • evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform anexei 3 de la regulament).

Portofoliile se depun după cum urmează:

 • Facultatea de Arte și Design – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Drept – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor – la Infocentru FEAA (interval orar 13:00-15:30);
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Fizică – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Litere, Istorie și Teologie – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Matematică și Informatică – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Muzică și Teatru – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Sociologie și Psihologie – la sediul OSUT sau la secretariatul facultății;
 • Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării – la sediul OSUT sau la camera 511.

Sediul OSUT se găsește în sediul central UVT, bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, etajul 2, camera 247. Sediul este deschis în intervalul orar 09:00-17:00, de luni până vineri.

Creditele obținute pentru activitatea de voluntariat pot fi utilizate și pentru acumularea celor 30 de credite minim necesare pentru promovarea anului universitar, în cuantumul a maxim 2 credite.

Creditele obținute pentru activitatea de voluntariat se vor consemna și în suplimentele de diplomă pe care studenții le vor primi după absolvirea studiilor.

[download id=”748″]

[download id=”299″]

[download id=”757″]

[download id=”772″]