Contracte de studii 2018

La începutul anului universitar, fiecare student trebuie să completeze un contract de studii, care constituie reglementarea raporturtului dintre Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și student – beneficiar al serviciilor educaționale, cu precizarea drepturilor și a obligaților părților semnatare în concordanță cu legislația în vigoare, Carta Universității, Regulamentele Universității, Procedura operațională privind gestiunea (evidența) studenților și a taxelor de școlarizare și cu hotărârile Senatului Universității.

 

Contractul se completează și semnează în dublu exemplar, unul dintre aceste rămânând la facultate, iar celălalt la student.

 

Pe lângă drepturile și obligațiile părților, contractul de studii mai conține informații referitoare la plata taxei de studiu (valabilă pentru studenții înmatriculați la taxă), dar și despre întreruperea studiilor sau retragerea de la studii.

 

Mai jos puteți găsi atașate cele 3 tipuri de contracte care sunt utilizate la nivelul UVT:

Contract de studii – Licență ID,

IFR Contract de studii – Licență IF

Contract de studii – Master