Cazare 2017-2018 etapa II

Procesul de înscriere se efectuează doar în mediul online, prin accesarea platformei Cazare online de către studenţi, la adresa cazare.uvt.ro. Studenţii se vor autentifica pe platformă, utilizând conturile de e-mail realizate la nivelul universităţii (e-uvt.ro), transmise pe adresele de mail acordate de voi la înscriere. La solicitarea unor documente aferente cererilor de cazare, studenţii vor încărca documente electronice în format .jpg sau .pdf – ceea ce reprezintă copii scanate sau fotografiate ale actelor solicitate. ATENȚIE : Toate documentele trebuie incluse într-un singur document în format .jpg sau .pdf.

Studenții au posibilitatea de a-şi depune dosarul pe caz social, pentru care se atașează documente doveditoare (actele necesare se regăsesc în Regulamentul de cazare) sau pe criteriu academic (media de admitere – 75% și activități extracurriculare – 25%).

Studenții care au depus deja un dosar de cazare și dețin, dar nu au avut posibilitatea pe platformă de a încărca documente ce atestă efecturarea activităților extracurriculare, (voluntariatul în folosul UVT, activități științifice, activități academice extracurriculare), astfel că persoanele în cauză, sunt rugate să trimită un mail la adresa support@e-uvt.ro pentru a solicita ștergerea dosarului deja depus, iar ulterior să reîncarce dosarul de cazare, cu documentele ce atestă faptul că ați fost implicați în activități extracurriculare atașate.

Conform regulamentului, cei care îşi depun dosarele de cazare pe caz social au dreptul de a selecta doar opțiunile de cămine de 4/5 locuri (C3, C15, C16, C17).

Repartizarea locurilor se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate, în ordinea descrescătoare a punctajelor în funcție de numărul de locuri alocat pentru fiecare facultate, respectiv specializare pentru căminele respective.

Studenții români de pretutindeni și cetățenii străini își vor depune cereri separat, cu informații în acest sens revenind atunci când le vom deține.

Studenții care nu au primit niciun mail cu adresa și parola în vederea conectării pe platformă, sunt rugate să trimită în acest sens un mail la adresa support@e-uvt.ro.

Greșelile semnalate de voi, în ceea ce privește domiciliul, religia sunt cauzate de faptul că la admitere nu au fost solicitate aceste date, astfel că platforma a generat primele intrări din nomenclatoare. Persoanele care au identificat greşeli în datele personale, vor putea să le corecteze singuri pe platformă.

 

Calendarul de desfășurare a celei de-a doua etapă de redistribuiri este următorul :

  • 14 august – 8 septembrie – Depunerea dosarelor pe platforma „Cazare on-line”;
  • 11 – 13 septembrie – Evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;
  • 14 septembrie – Afișarea rezultatelor;
  • 15 septembrie – Depunerea contestațiilor pe platforma „Cazare on-line”;
  • 16 septembrie – Soluţionarea contestațiilor;
  • 18 septembrie – Afișarea rezultatelor finale;
  • 18 – 19 septembrie – Confirmarea locurilor – pe platforma de cazare online;
  • 20 septembrie – Redistribuirea locurilor rămase libere;
  • 21 septembrie – Confirmarea locurilor redistribuite pe platforma de cazare online.

 

Pentru a afla mai multe despre acordarea locurilor de cazare, precum și pașii în vederea solicitării unui loc de cazare, vă invităm să lecturați Regulamentul de Cazare 2017-2018 și Ghidul, pe care le puteți regăsi mai jos.

REGULAMENT-DE-CAZARE

Ghid