Tranșe taxă anuală de studiu

Conform Contractului de studii universitare de licență/masterat 2019-2020, studenții înmatriculați în regim cu taxă vor achita tranșele aferente taxei anuale de studii, după cum urmează:

 1. În primul an de studii:
  1.  prima rată – 30% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita la înmatriculare;
  2. a doua rată – 40% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până cel târziu la data de 31 octombrie 2019
  3. a treia rată – 30% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până cel târziu la data de 15 ianuarie 2020.
 • În cazul în care studentul formulează o cerere de retragere a dosarului după înmatriculare, respectiv până la data la care are obligația plății celei de-a doua tranșe a taxei de studiu, acesta va pierde suma reprezentând prima tranșă a taxei de studiu, respectiv cei 30% din valoarea totală a acesteia.
 •  În cazul în care studentul trece de pe loc cu taxă pe loc finanțat de la bugetul de stat după înmatriculare, înainte de începerea anului universitar, acestuia îi va fi returnată suma reprezentând prima tranșă a taxei, respectiv cei 30% din valoarea totală a acesteia, în baza unei cereri scrise. Această cerere se depune la decanatul facultății, însoțită de un extras de cont, o copie după CI și o copie a chitanței de achitare a avansului.
 1.  În următorii ani de studii:
  1. prima rată, 50% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până la data de 31 octombrie;
  2. a doua rată, 50% din valoarea taxei anuale de studiu, se va achita până la data de 15 ianuarie.
 • În cazul în care studentul plătește integral taxa anuală de studiu până la data de 31 octombrie, acesta va beneficia de o reducere de 5% din cuantumul total al taxei.

Conform Metodologiei de admitere UVT,  studenții înmatriculați concomitent la două programe de studii universitare diferite din cadrul Universității de Vest din Timișoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% din taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare la care sunt înmatriculați cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii universitare sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeași reducere se aplică și pentru studenții care, la un interval de maximum nouă ani de la absolvirea unui program de studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara finanțat total sau parțial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii universitare ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru fiecare an de studiu în care studentul se regăsește în această situație, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.