Toamna asta este despre educație!

 

 

     La Forumul Organizațiilor Studențești din România, desfășurat în perioada 8-16 august 2016 la Galați, liderii studenților din întreaga țară au participat la o serie de dezbateri în cadrul mai multor ateliere desfășurate în paralel, despre diferite aspecte privind sistemul de învățământ superior românesc, discuțiile concluzionându-se în 15 priorități ale studenților.

      Reprezentanții studenților consideră că, în această toamnă, clasa politică trebuie să dea dovadă de maturitate și să acționeze ca atare atunci când afirmă că educația reprezintă o prioritate națională, asumându-și următoarele priorități în programele lor politice și finanțând corespunzător învățământul.

 • O finanțare corespunzătoare a educației, peste media statelor membre ale Uniunii Europene, bazată pe performanță, prin alocarea anuală a minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru acest sector.

 

 • Un cadru legislativ stabil și predictibil în ceea ce privește sistemul național de învățământ.

 

 • Un fond pentru burse suficient de mare, care să permită universităților să acorde astfel de forme de sprijin tuturor studenților care au nevoie, într-un cuantum care să acopere cheltuielile lunare de cazare, masă, încălțăminte, îmbrăcăminte și materiale pentru studiu, precum și alte mecanisme care să transforme sistemul educațional românesc într-unul echitabil, în așa fel încât abandonul universitar cauzat de lipsa resurselor financiare să fie eradicat.

 

 • Fonduri de investiții care să permită renovarea căminelor studențești pentru a le aduce la standarde europene, precum și construcția de noi cămine studențești acolo unde există deficit de locuri de cazare, în comparație cu cererea.

 

 • Sistem de consiliere și orientare în carieră funcțional, cu resurse umane suficiente și bine pregătite, atât în învățământul preuniversitar, cât și în cel universitar, astfel încât toți elevii și studenții să acceseze astfel de servicii gratuit pe parcursul studiilor, pentru a le facilita alegerea unor trasee educaționale corespunzătoare și o inserție pe piața muncii cât mai facilă.

 

 • O legislație corespunzătoare pentru stagii de practică și internshipuri, care să confere drepturi celor ce parcurg astfel de stagii, și o pondere mult mai mare a practicii în studiile universitare, cu sprijin direct oferit studenților de universități prin garantarea de locuri de practică de calitate în toate domeniile.

 

 • Fonduri suficiente și legislație corespunzătoare, care să permită dezvoltarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe studenți, cu mijloace și metode de predare adaptate nevoilor acestora, bazate pe o infrastructură academică modernă, resurse de învățare de actualitate și cadre didactice bine pregătite, inclusiv din punct de vedere pedagogic,
 • Sistem de asigurare și evaluare a calității în învățământul superior corelat cu directivele europene în domeniu, obiectiv, echidistant și performant, care să nu permită ca vreun derapaj să rămână nesancționat în sistem, care să încurajeze universitățile să crească calitatea programelor de studii oferite, pentru toate ciclurile de studiu, și care să implice studenții în toate procesele sale.

 

 • Etica, integritatea și buna guvernanță – principalele valori pe care se bazează sistemul educațional românesc, garantate de o legislație solidă în domeniu, care să nu permită niciun fel de abatere care să rămână nesancționată, și care să fie inoculate elevilor și studenților încă din primii ani de studiu prin mijloace specifice de educare.

 

 • Misiunea Caselor de Cultură ale Studenților trebuie regândită și reformată fundamental, astfel încă acestea să redevină puncte de sprijin pentru studenți, în strâns parteneriat cu universitățile.

 

 • Sistemul de învățământ competitiv și atractiv la nivel internațional, prin investiții substanțiale ale statului în programe de cercetare, dezvoltare și inovare și prin însănătoșirea imaginii publice a acestuia, eliminând corupția de orice tip.

 

 • Programe naționale corespunzătoare care să sprijine universitățile să își adapteze infrastructura și resursele academice pentru nevoile studenților cu dizabilități.

 

 • Consolidarea statutului studenților drept parteneri egali, cu drepturi depline, în sistemul de învățământ superior, inclusiv prin asigurarea dreptului acestora de a participa în procesele de alegere pentru funcțiile de conducere din universități într-o proporție de cel puțin 25% din totalul electoratului.

 

 • Dezvoltarea programului național de tabere studențești prin creșterea numărului de beneficiari și prin valorificarea centrelor de agrement și de tineret aflate în administrare publică.

 

Promovarea principiilor transparenței, competenței și meritocrației în toate structurile sistemului de învățământ superior și eliminarea oricăror ingerințe politice.