Taxă de cazare

Conform Contractului de cazare UVT, taxa de cazare poate fi achitată până în data de 15 a lunii succesoare pentru luna în curs. 

Având în vedere recondiționările ce s-au efectuat îl ultima perioadă și care urmează să se efectueze în căminele UVT, cuantumurile taxei de cazare s-au actualizat astfel: 

C3/C15/ C16/ C17: 150 lei

C12/ C13: 180 lei

Camelia: 200 lei 

Drept: 200 lei + utilități 

Deoarece cazarea efectivă din acest an universitar s-a făcut din luna septembrie, tariful total va fi format dintr-o taxă parțială aferentă lunii septembrie și o taxă integrală a lunii octombrie, plătindu-se o primă tranșă echivalentă cu 125% din taxă lunară.

Achitarea taxei de cazare se poate face în mai multe moduri: 

  • plata prin intermediul platformei STUDENTWEB din contul personal, accesând câmpul „Financiar”, iar apoi secțiunea „Plăți”;
  • depunere numerar la Banca Transilvania, pe baza unui formular de achitare a taxei de cazare UVT;

În cazul plății la Banca Transilvania, dovada plății va trebui prezentată administratorului căminului. 

Vă recomandăm astfel să apelați la plata online, prin intermediul StudentWeb, întrucât aceasta vă scutește de drumul la bancă, iar plata este procesată automat.
Dosarele de scutire de taxă se depun în prima lună a anului universitar 2019-2020 la Registratura UVT, însoțite de documente justificative.