Suport de curs

Conform Codului Drepturilor și Obligațiilor Studentului și Regulamentului privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara, studenții au dreptul de a primi suport de curs gratuit, de minim 5 pagini, în format fizic sau electronic.

Același document reglementează și dreptul studenților de a avea acces la toate materialele didactice disponibile, în mod gratuit, în bibliotecile universității sau online, pe site-ul acesteia.

Aceste drepturi sunt fundamentale, stând la baza unui învățământ superior de calitate, prin asigurarea de materiale didactice suficiente studenților, astfel încât aceștia să poată trece cu brio de toate examenele pe care le susțin în cadrul facultății, dar și să aprofundeze subiectele de care sunt interesați.

Având în vedere importanța crucială pe care o au aceste drepturi pentru desfășurarea optimă a procesului de învățare, nerespectarea lor trebuie imediat sesizată.

Un mod prin care se poată face această sesizare, astfel încât să nu existe nicio temere din partea studentului, este Butonul de Panică, prin intermediul căruia sesizările se pot face în mod anonim. Accesarea butonului se poate face prin intermediul acestui link: https://www.123formbuilder.com/form-3378133/.