StudentWeb

Universitatea de Vest din Timișoara oferă studenților săi o platformă digitală, ca resursă de date și informații, pentru a le operaționaliza cât mai eficient serviciile de care aceștia au nevoie. Înainte de a căuta informația dorită despre contextul academic de pe platforma StudentWeb, este necesar să fii logat la aceasta, prin creditențialele oferite de universitate. Acestea constau în adresa de e-mail instituțională (prenume.nume<an_naștere>@e-uvt.ro) și parola aleatoare atribuită.
Platforma studentweb a UVT poate fi găsită pe site-ul UVT, ​www.uvt.ro​, la secțiunea „Servicii IT”, selectând butonul „StudentWeb”.
1. Pasul 0 – selectarea contextului
Pentru studenții înmatriculați în două programe de studii diferite sau efectuează unul
dintre nivelele DPPD în paralel cu studiile universitare, este necesară selectarea contextului de studii, deoarece se furnizează informații diferite pentru fiecare plan. Accesarea acestuia se face de la butonul „Schimbă context” și selectând contextul dorit.
2. Cum ne putem găsi numărul matricol?
Deseori avem nevoie de numărul matricol pentru a ne atesta calitatea de student în
diferite situații (poate fi necesar la efectuarea anumitor carduri sau completarea unor formulare). Apăsând butonul „Date student”, iar apoi „Școlaritate”, vom găsi o varietate de informații despre istoricul nostru școlar și academic, inclusiv facultatea, domeniul de studii, programul de studii, regimul de finanțare, anul de studiu și ​numărul matricol.
3. Mediile anuale și numărul de credite obținute
Pentru a vizualiza media aritmetică sau ponderată pentru fiecare semestru, trebuie să
deschidem butonul „Istoric școlar”. Media ponderată anuală reprezintă media care se ia în considerare pentru reclasificările anuale, pentru stabilirea bursierilor și pentru obținerea unui loc în cămin. De asemenea, aici este consemnat și numărul de credite obținut, pe an fiind necesare un număr minim de 30 de credite pentru a promova.
4. Plata taxelor
Pentru a achita diverse taxe percepute de universitate, putem deschide secțiunea
contextului financiar al studentului, respectiv butonul „Financiar”. Prin selectarea opțiunii „Plăți”, putem alege tipul de taxă pe care dorim să îl achităm, în speță, taxa de cazare, taxa de studii, taxa pe disciplină, sau alte tipuri de taxe. În tabelul de justificare a sumelor din partea de jos a paginii, putem regăsi suma totală sau cea parțială de achitat, plata efectivă făcându-se prin selectarea cuvântului „Plătește…”. Virarea sumei echivalentă taxei se poate face exclusiv prin plata cu cardul, validarea acestei tranzacții fiind făcându-se printr-un mesaj numeric la posesorul cardului.