Disciplina Educație Fizică și Sport

Studenții care nu sunt înmatriculați la Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) sunt obligați să aibă patru semestre de sport pentru a putea intra în examenul de licență. Aceste 4 semestre sunt gratuite în anul I și II, un semestru însemnând 10 prezențe obligatorii.

Înscrierile se fac în primele două săptămâni de la începerea semestrului II, prin prezentarea profesorului de sport a unei adeverințe medicale, care atestă că studentul e apt pentru efort fizic, eliberată de medicul de familie sau de un medic din policlinica studențească. În cazul în care nu este apt, va trebui să se înscrie la gimnastică medicală pe baza unei adeverințe de la medicul specialist.

Programul policlinicii studențești este împărțit pe facultăți și îl puteți găsi aici: https://osut.ro/orar-cabinet-medical/

Studenții care nu și-au îndeplinit numărul total de prezențe, le pot recupera în sesiunile II aferente fiecărui semestru și în sesiunea C, plătind 15 lei/prezența. Dacă situația nu este încheiată nici în sesiunea de recuperări, prezențele făcute nu sunt luate în considerare. În anul III sau IV (Drept, Teologie) de studii, semestrele de sport se plătesc, taxa fiind de 150 lei/semestrul.

Studenții care nu au nicio prezență sau nu și-au încheiat situația în sesiunea de recuperări au posibilitatea de a recupera cele 10 prezențe pe parcursul semestrului II, la fel, prin prezentarea unei adeverințe medicale și prin anunțarea profesorului de sport de faptul că recuperează. După recuperarea celor 10 prezențe, aceștia urmează să ceară profesorului de sport o cerere pe care o completează și cu care se prezintă la secretariat, urmând, ulterior, să achite la casierie.

 

orar sport grupe

orar cg s2 1718