SIMPOZION NAŢIONAL STUDENŢESC

„Student, Ştiinţă, Societate”

 

Secţiuni:

Matematică- Informatică Sociologie

Asistenţă socială

Economie, turism, servicii Finanţe

Contabilitate

Management şi marketing Administraţie publică

Antreprenoriat și idei de afaceri Cercetare didactică

 

A.Informaţii generale

În cadrul fiecărei secţiuni menţionate anterior şi păstrând aceeaşi tematică se acceptă şi lucrări elaborate de masteranzi. Secțiunea Antreprenoriat și idei de afaceri este realizată în colaborare cu Societatea Antreprenorială Studențească S.A.S. UPET beneficiară a proiectului CNFIS-FDI-2017-0407 Fii antreprenor, fii activ în S.A.S. UPET! și se adresează studenților și masteranzilor din orice domeniu de studii.

29 aprilie 2018 – data limită pentru trimiterea lucrării in extenso, la adresa de e-mail: oanabaron2014@gmail.com e-mail-ul prin care se va expedia lucrarea in extenso, va trebui să cuprindă următoarele informaţii: numele şi prenumele autorilor; instituţia de învăţământ superior; datele de contact ale autorilor: număr de telefon; adresă de e-mail; secţiunea; cadrul didactic coordonator; cadrul didactic însoţitor, dacă este cazul.

Lucrările vor fi publicate în volum, în format electronic, cu cod ISSN 1843-1585.

 

B.Cerinţe de redactare şi de prezentare a lucrării

Lucrările vor conţine maximum 8 pagini, şi vor fi redactate în limba română pe format A4, la un rând. Textul va fi aliniat „justified”, respectiv „full”. Setarea paginilor: sus 3 cm, jos 2 cm, stânga 2 cm, dreapta 2 cm. Lucrarea se va redacta cu font Times New Roman, cu următoarele specificaţii: titlul va fi scris cu TNR bold, 14 pt., centrat; sub titlu, la două rânduri se vor scrie cu TNR bold, 12 pt., aliniat „right”: autorii; pe rândul următor coordonatorul lucrării precizând titlul didactic; pe rândul următor instituţia de învăţământ superior; la două rânduri sub numele instituţiei de învăţământ se va scrie rezumatul lucrării în limba engleză, folosind font TNR 12 pt., italic; la două rânduri sub rezumat se scrie textul lucrării. Titlurile capitolelor şi subcapitolelor vor fi scrise font TNR, 12 pt., bold; figurile, tabelele şi diagramele vor fi numerotate şi inserate în text. Bibliografia va fi plasată la sfârşitul lucrării.

Lucrările care nu respectă instrucţiunile de tehnoredactare   şi   data   limită   pentru expediere nu vor fi incluse în volumul simpozionului. Timpul alocat pentru prezentarea fiecărei lucrări: maximum 10 min. Prezentarea   lucrărilor   se   va   face   în PowerPoint.

 

C.Informaţii de natură organizatorică

Studenţii, masteranzii şi cadrele didactice însoţitoare vor fi cazate, în limita posibilităţilor, în Campusul Universităţii.

 

D.Programul manifestării

9 mai 2018, orele 1400 – 11 mai 2018, orele 800 – primirea şi cazarea participanţilor la Simpozionul Naţional Studenţesc;

10 mai 2018, manifestări prilejuite de împlinirea a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Petroşani şi a 25 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe;

11 mai 2018:

900-1000 deschiderea lucrărilor; 1000-1400 lucrări pe secţiuni;

1400-1500 pauză de masă;

1500-1800 lucrări pe secţiuni;

1800-1900   festivitatea  de  închidere  şi înmânarea diplomelor;

12 mai 2018: Vizitarea unor obiective culturale din judeţul Hunedoara.

 

 

Conducerea Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Petroşani vă invită să participaţi la Simpozionul Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, Societate”

Universitatea din Petroşani a suferit în ultimele două decenii și jumătate mutaţii majore de structură şi conţinut, transformând un Institut Tehnic într-o Universitate cu specializări şi profiluri diverse. Personalul academic al Universităţii noastre este implicat în cercetarea ştiinţifică de vârf, iar absolvenţii acesteia au devenit specialişti valoroşi, dovedindu-şi competenţa în ţară şi străinătate. Universitatea din Petroşani îşi propune să susţină eforturile ştiinţifice ale tinerilor studenţi şi masteranzi, oferindu-le posibilitatea de a-şi valorifica realizările prin participarea la manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional. Din această perspectivă s-a născut şi dezvoltat această manifestare ştiinţifică care reprezintă un bun prilej pentru studenţii din diverse centre universitare de a relaţiona şi de a-şi împărtăşi idei, cunoştinţe, experienţe şi rezultate ale propriilor cercetări, dar şi de a lega colaborări viitoare și prietenii.

 

Colectiv de organizare:

Prof. univ. dr. ing. RADU Sorin Mihai Rector, Universitatea din Petroșani

Conf. univ. dr. DURA Codruţa Prorector probleme de învăţământ, Universitatea din Petroșani

Conf. univ. dr. DRIGĂ Imola Decan, Facultatea de Ştiinţe

Conf. univ. dr. DOBRIŢOIU Maria Prodecan, Facultatea de Ştiinţe

Conf. univ. dr. MONEA Mirela Prodecan, Facultatea de Ştiinţe

Prof. univ. dr. KECS V. Vilhelm Director, Departamentul de Matematică-Informatică

Conf. univ. dr. ISAC Claudia Director, Departamentul de Ştiinţe Economice

Conf. univ. dr. DUMBRAVĂ Gabriela Director, Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane

Conf. univ. dr. CIUREA Maria

Conf. univ. dr. GHICAJANU Mihaela

Conf. univ. dr. GUŢĂ Anca-Jarmila

Conf. univ. dr. HIRGHIDUŞI Ion

Conf. univ. dr. NIŢĂ Dorina

Conf. univ. dr. NIŢESCU Alina

Lector univ. dr. ANGHEL Mariana

Lector univ. dr. CSIMINGA Diana

Lector univ. dr. FULGER Valentin

Lector univ. dr. PLEŞA Roxana

Lector univ. dr. POPESCU Anamaria

Lector univ. dr. RĂVAŞ Bogdan Lector univ. dr. RĂVAŞ Oana

Lector univ. dr. UNGUREANU Adelin

Lector univ. dr. ZĂVOIANU Constantin

Asist. cercet. drd. RUS Cosmin

Student BOGDAN Alina Student GRECIA Cristian

Student LIPCIU Cătălina

Student LUNGU Nicoleta Roxana

 

Responsabil organizare:

Conf. univ. dr. DOBRE-BARON Oana

Tel.: 0722.55.37.71

e-mail: oanabaron2014@gmail.com

 

Universitatea din Petroşani

Facultatea de Ştiinţe organizează Simpozion Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, Societate” Ediţia a XVI- a Dedicat aniversării a 70 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Petroşani și a 25 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţe

10 – 12 mai 2018

Petroşani