Sesiunea de examene și finalizarea studiilor

Anul universitar în curs se va finaliza în mediul online, inclusiv în ceea ce privește sesiunile de examene, respectiv examenele de finalizare a studiilor.

În ceea ce privește structura anului universitar, se păstrează structura inițială, singura modificare privind ceremonia de absolvire, care nu se va mai desfășura cum era programat inițial, în data de 6 iunie. De asemenea, facultățile au putut opta dacă semestrul al doilea pentru anii terminali să aibă 13 sau 14 săptămâni, împărțirea fiind următoarea:

  • facultăți la care semestrul al doilea pentru anii terminali are 13 săptămâni: FAD, CBG, FIZICĂ, FLIT, FMI, FMT, FSP, PFC;

  • facultăți la care semestrul al doilea pentru anii terminali are 14 săptămâni: DREPT, FEAA, FEFS;

Sesiunile de examene B-I și B-II aferente semestrului al doilea, pentru toți anii de studiu, și C, aferentă ambelor semestre, doar pentru anii terminali se vor desfășura tot în regim online. În acest sens, fiecare cadru didactic își va adapta forma de evaluare în regim online și va comunica cu studenții asupra acestui subiect. Fiecare student are obligația de a se identifica vizual la începutul fiecărei probe de evaluare scrisă sau orală, utilizând camera video a dispozitivului de pe care susține proba de evaluare și prezentând și actul de identitate.

Totodată, examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat se vor desfășura de asemenea în regim online, în aceeași perioadă stabilită inițial, excepție făcând Facultatea de Drept, unde acestea se vor susține fizic.

Structura anului universitar, Metodologia privind organizarea sesiunilor de examene B-I și B-II, respectiv și C (pentru anii terminali) ale anului universitar 2019-2020 în regim online, Procedura privind organizarea sesiunilor examenelor de finalizare a studiilor universitare ale anului universitar 2019-2020 în regim online și varianta actualizată a Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și masterat la Universitatea de Vest din Timișoara urmează să fie publicate în decursul săptămânii următoare și vor fi disponibile aici: https://senat.uvt.ro/ro/hotarari/hotararile-senatului-din-2020-2024/.

Orice fel de nelămuriri cu privire la utilizarea platformelor de e-learning pentru procesului de evaluare pot fi adresate la adresa de e-mail support.elearning@e-uvt.ro.