Rezultate şefi cămine

În urma procesului electoral pentru alegerea șefilor de cămin, care a avut loc în data de 16.10.2018, în cadrul proiectului Democrația în UVT, organizat de OSUT, au fost desemnați următorii șefi de cămin:

 

Raisa-Ioana Rahotă – șef al căminului C12;

Vasile-Cosmin Armășelu-Popescu – șef al căminului C13;

Cosmin-Lucian Oniga – șef al căminului C15;

Adrian Breha – șef al căminul C16;

Ionuț Cărigă – șef al căminului C17;

Ștefan-Bogdan Bucșa – șef al căminului Camelia;

Mihai Caius Sorin – șef al căminului Drept.

 

Șefii de cămin reprezintă interesele studenților din fiecare cămin al UVT.

 

Atribuțiile șefilor de cămin sunt:

– Coordonează activitatea comitetului de cămin;

– Numește, împreună cu reprezentații OSUT, șefii de palier;

– Reprezintă, împreună cu OSUT, studenții din cămin în relația cu conducerea UVT;

– Comunică cu studenții cazați în cămin, reprezentanții OSUT, administratorul căminului și Departamentul Social Administrativ pentru a identifica și rezolva problemele apărute în cămin;

– Organizează consultări periodice cu studenții din cămin;

– Se implică în păstrarea liniștii și ordinii în cămin, precum și în rezolvarea conflictelor apărute ce contravin clauzelor stipulate în Contractul de închiriere;

– Participă la controalele efectuate de către organele abilitate (de exemplu, administrația căminului sau reprezentații poliției);

– Creează, gestionează și actualizează o bază de date cu studenții cazați în cămin;

– Informează studenții asupra prevederilor Regulamentului de cazare și a Contractului de închiriere;

– Monitorizează respectarea Regulamentului de cazare și Contractului de închiriere;

– Sesizează apariția unor defecțiuni în cămin și monitorizează modul în care se remediază acestea;

– Împreună cu administratorul și șefii de palier, poate aplica sancțiuni studenților ce încalcă Regulamentul de cazare și Contractul de închiriere, conform procedurilor în vigoare;

– Propune conducerii Departamentului Social-Administrativ soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare în căminele UVT;

– Orice altă atribuție ce revine pentru a îmbunătăți condițiile de viață din cămin.