Scutire taxă de cazare

Studenții pot beneficia de reducerea taxei de școlarizare/taxei de cămin sau de scutire de la plata acestora numai în baza unei cereri însoțită de documente justificative, depusă la Decanatul facultății până la data de 23 octombrie. Fiecare cerere este analizată la nivelul Decanatului și este transmisă la Cancelaria Rectorului însoțită de o rezoluție (aviz favorabil/nefavorabil) în data de 24 octombrie.

Până la data de 25 octombrie, o comisie formată din trei membri ai Comitetului Director, numită prin Decizie a Rectorului, va analiza cererile de reducere/scutire a taxei și va da o rezoluție pentru fiecare dintre acestea.

Criteriile avute în vedere pentru acordarea unei reduceri/scutiri sunt reprezentate de situația financiară a facultății/universității, situația personală/socială a studentului, implicarea studentului în activități cu impact instituțional semnificativ, obținerea unor performanțe deosebite care contribuie la vizibilitatea și prestigiul universității și altele, prevăzute în regulamentele interne ale UVT.