reCUNOAȘTEȚI-VĂ drepturile!

Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, studentul are dreptul de a-fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare.