reCUNOAȘTEȚI-VĂ drepturile!

Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, studentul are dreptul la un termen de înscriere de cel puțin zece (10) zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități, cu excepția altor termene prevăzute.