reCUNOAȘTEȚI-VĂ drepturile

Conform Codului drepturilor și obligațiilor studentului și al Regulamentului privind activitatea profesională a studenților, studentul are dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, acestea reprezentând cursuri, laboratoare și seminare, exceptând cazurile de pregătire practică.