Proiectul Național „Tabere Studențești” 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară 2017 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare sau la munte şi se distribuie în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive. De asemenea, taberele studenţeşti se vor acorda şi în funcţie de criterii sociale.

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.
Studenţii care pot beneficia de un loc în tabără trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, integraliști (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master), în vârstă de până la 35 ani.

În cazul studenților care optează pentru caz social (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs) ierarhizarea se face pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student integralist NU se aplică.

La întocmirea clasamentului final vor fi luate în calcul media obţinută în anul universitar precedent (2015-2016), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activităţile extracurriculare derulate în decursul acestui an universitar (2016-2017). Punctajul se va calcula la fel ca în cazul procesului de cazare.

Cererile se depun în perioada 25 aprilie-22 mai la sediul OSUT, la adresa tabere@osut.ro sau la InfoCentru în cazul studenților FEAA și POT fi însoţite de documente justificative care atestă implicarea în activităţi extracurriculare. Studenţii cazuri sociale care beneficiază în semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017 de bursă socială NU trebuie să mai depună alte acte justificative.

Calendarul pentru derularea procesului de selecție este următorul:
25 aprilie-22 mai: Depunerea cererilor împreuna cu o copie a cărții de identitate se face la sediul OSUT (Cladire UVT, et. 2, cam. 247), la adresa tabere@osut.ro sau la InfoCentru în cazul studenților FEAA ( L-V, 13:00-15:30);
23 mai-27 mai: Afișarea listelor cu candidații care au depus cerere de tabără;
28 mai-9 iunie: Afișarea rezultatelor selecției;
10 iunie-11 iunie: Depunerea contestațiilor la sediul OSUT sau pe adresa de e-mail tabere@osut.ro și la Infocentru în cazul studenților FEAA (L-V, 13-00-15:30);
16 iunie: Afișarea listelor finale;
21 iunie-23 iunie: Consultări cu studenții pentru alegerea seriilor.

Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017. Această perioadă este împărțită în nouă serii cu durata de cinci zile fiecare:
Seria I: 16.07 – 21.07.2017
Seria II: 21.07 – 26.07.2017
Seria III: 26.07 – 31.07.2017
Seria IV: 31.07 – 05.08.2017
Seria V: 05.08 – 10.08.2017
Seria VI: 10.08 – 15.08.2017
Seria VII: 15.08 – 20.08.2017
Seria VIII: 20.08 – 25.08.2017
Seria IX: 25.08 – 30.08.2017

Metodologia Programului National Tabere Studentesti 2017

ANEXA 4 Fisa Inscriere TIP 2017

Acte caz social