Programul Euro 200

Programul „EURO 200” pentru stimularea achiziționării de calculatoare adresat elevilor și studenților până în 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 de lei pe membru de familie, se desfășoară și în anul 2017. Având în vedere H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, respectiv adresa MEN nr. 27735/06.03.2017, actele necesare în dosarul pentru obținerea ajutorului financiar „EURO 200” sunt:

  1. cerere tip;
  2. DESCARCĂ Cerere Euro 200

  3. actul de identitate al studentului care aplică (copie);
  4. certificate de naștere și/sau actele de identitate ale membrilor familiei (copie);
  5. adeverință de la unitățile/instituțiile de învățământ din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  6. adeverinţă eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepţia studenţilor din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).
  7. actele doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original (exemplu: adeverințe salariu, cupoane pensii, certificate fiscale, adeverințe venituri agricole);
  8. declarație pe propria răspundere în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (sub 150 lei) și că dispune de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard (Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz, 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază. Calculatorul personal este constituit cel puţin din procesor, memorie volatilă, dispozitive de stocare permanentă (hard disk), tastatură, mouse şi monitor). La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale. Venitul brut pe membru de familie, astfel calculat, trebuie să se situeze sub 150 lei.

Studenții se vor prezenta cu dosarul complet la sediul UVT – OSUT, et. 2, până în data de 21.04.2017, ora 16.00.

DESCARCĂ Cerere Euro 200