Media aritmetică și ponderată

Media aritmetică este suma tuturor notelor împărțită la numărul de materii.

Media ponderată se calculează prin adunarea tuturor rezultatelor obținute din înmulțirea notei cu a numărului de credite aferente materiei și împarțirea acesteia la 30 (media pentru un semestru) sau 60 (media anuală).

În calcularea acestei medii NU se iau în considerare: voluntariatul, sportul și materiile facultative. Prin urmare, reclasificarea bursierilor nu depinde de notele/calificativele materiilor respective, acestea fiind credite suplimentare, însă se va tine cont de acest aspect în cazul în care mediile ponderate a mai multor studenți sunt egale, departajarea fiind făcută în modul următor:

1) numărul total de credite obținute de student în semestrul precedent (inclusiv materiile facultative);

2) participarea la manifestări științifice, conferințe, simpozioane, seminare științifice în semestrul precedent;

3) participarea la activități extracurriculare și de voluntariat;

4) mediile semestrelor anterioare;

5) media de admitere.

OBSERVAȚIE: Dacă o materie este restantă (nota obținută fiind mai mică de 5), numărul puncte credit se va echivala cu 0 indiferent de nota obținută.

În continuare atașăm modelele de calcul atât a mediei aritmetice, cât și a celei ponderate:

Materia Nota obtinuță Nr. Credite Nr. Pct. Credit
Materie1 6 10    60
Materie2 8 4 32
Materie3 5 6 30
Materie4 10 10 100
Sport Admis 2 20

 

Media aritmetică Media ponderată
7,25 (29/4) 7,4 (222/30) 222=60+32+30+100, 30=10+4+6+10