Liste potențiali și beneficiari ai burselor

Facultatea de Arte şi Design

În curs de actualizare!

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

În curs de actualizare!

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

În curs de actualizare!

Facultatea de Drept

În curs de actualizare!

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

În curs de actualizare!

Facultatea de Drept

În curs de actualizare!

Facultatea de Fizică

În curs de actualizare!

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

În curs de actualizare!

Facultatea de Matematică Informatică

În curs de actualizare!

Facultatea de Muzică și Teatru

În curs de actualizare!

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

În curs de actualizare!

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

În curs de actualizare!