Liste potențiali și beneficiari ai burselor

Facultatea de Arte şi Design

FAD-BURSE SOCIALE

FAD-BURSE STUDIU

FAD-BURSE SOCIALE-LISTE FINALE

FAD-BURSE SUPLIMENTARE-STUDENȚI STRĂINI BURSIERI

 

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

CBG-BURSE PERFORMANȚĂ

CBG-BURSE SOCIALE-POTENȚIALI BURSIERI

CBG-BURSE STUDENȚI STRĂINI

CBG-LICENȚĂ-BURSE STUDIU-POTENȚIALI BURSIERI

CBG-MASTER-BURSE STUDIU-POTENȚIALI BURSIERI

CBG-BURSE SOCIALE-LISTE FINALE

CBG-LICENȚĂ-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

CBG-MASTER-BURSE STUDENȚI STRĂINI-LISTE FINALE

CBG-MASTER-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

 

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

FEAA-BURSE SOCIALE

FEAA-BURSE SOCIALE-LISTĂ

NEELIGIBILI

FEAA-LICENȚĂ-BURSE STUDIU

FEAA-MASTER-BURSE STUDIU

FEAA-REZOLUȚIE CONTESTAȚII BURSE

 

Facultatea de Drept

În curs de actualizare!

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

FEFS-BURSE

 

Facultatea de Drept

 

Facultatea de Fizică

FIZICĂ-BURSE-LISTE FINALE

 

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie

FLIT-DOSARE BURSĂ PERFORMANȚĂ

FLIT-DOSARE BURSĂ SOCIALĂ

FLIT-LICENȚĂ-ISTORIE-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LL-FRANCEZĂ-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LL-GERMANĂ-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LL-LATINĂ-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LL-ROMÂNĂ-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LL-RUSĂ-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-LMA-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-LICENȚĂ-TEOLOGIE-POTENȚIALI BURSIERI

FLIT-MASTER-POTENȚIALI BURSIERI

 

 

Facultatea de Matematică Informatică

FMI-BURSE SOCIALE

FMI-LICENȚĂ-INFO-BURSE

STUDIU FMI-LICENȚĂ-MATE-BURSE STUDIU

FMI-MASTER-INFO-BURSE STUDIU

FMI-MASTER-MATE-BURSE STUDIU

FMI-BURSE SOCIALE-LISTE FINALE

FMI-LICENȚĂ-INFO-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

FMI-LICENȚĂ-MATE-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

FMI-MASTER-INFO-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

FMI-MASTER-MATE-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

 

Facultatea de Muzică și Teatru

FMT-BURSE

 

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

FSP-ASISTENȚĂ SOCIALĂ-BURSE MERIT-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-BURSE ETNICI-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-BURSE OLIMPICI

FSP-BURSE PERFORMANȚA-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-BURSE SOCIALE-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-MASTER-BURSE MERIT-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-PSIHOLOGIE-BURSE MERIT-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-SOCIOLOGIE-BURSE MERIT-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI-BURSE MERIT-POTENȚIALI BURSIERI

FSP-BURSE ETNICI-LISTE FINALE

FSP-BURSE OLIPICI-LISTE FINALE

FSP-BURSE PERFORMANȚĂ-LISTE FINALE

FSP-BURSE SOCIALE-LISTE FINALE

FSP-MASTER-BURSE MERIT-LISTE FINALE

FSP-PSIHOLOGIE-BURSE MERIT-LISTE FINALE

FSP-SOCIOLOGIE+RU-BURSE MERIT-LISTE FINALE

FSP-ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI-BURSE MERIT-LISTE FINALE

 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării

PFC-BURSE STUDIU-LISTE FINALE

PFC-BURSE SOCIALE – LISTE FINALE

PFC-BURSE STUDIU

PFC-BURSE SOCIALE