Erasmus+

Cel mai răspândit program de mobilități din cadrul UVT este Erasmus+, de care pot beneficia atât studenți, cât și personalul academic și administrativ.

Folosind programul ERASMUS+, studenţii UVT pot efectua o perioadă de studii și/sau de practică la o instituţie parteneră.

Programul Erasmus+ oferă sprijin financiar pentru a studia în una din instituţiile europene de învăţământ superior cu care UVT are încheiat un acord bilateral; perioada de studii are o durată cuprinsă între 3 și 12 luni.

Programul Erasmus+ oferă sprijin financiar pentru a efectua stagii de plasament (practică) într-o întreprindere sau instituţie de învăţământ superior. Stagiul de plasament poate avea loc pe o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni.

Programul Erasmus+ oferă studenţilor posibilitatea de a desfăşura un total de 12 luni de mobilitate pe fiecare ciclu academic (licenţă, masterat, doctorat).

Stagiile de studiu sau plasament urmate în străinătate sunt recunoscute la întoarcerea în ţară, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS.).

Condiții de a beneficia de o bursă de studii Erasmus +:

  • Ești student la UVT și ai terminat deja anul 1 la momentul plecării;
  • Ai media anilor de studiu minim 7,00;
  • Ești integralist la momentul plecării;
  • Criteriul lingvistic: pentru ţările cu limbă de circulaţie europeană, este obligatoriu să vorbeşti limba ţării respective; pentru celelalte ţări – engleza (de la caz la caz).

Poți beneficia de câte o mobilitate de studii Erasmus+ pe fiecare ciclu academic (licență, masterat, doctorat).

 

UNDE ȘI PENTRU CÂT TIMP ÎMI POT EFECTUA MOBILITATEA DE STUDII ERASMUS+ ?

În ceea ce privește această componentă a programului Erasmus+, mobilitățile pentru studenți se realizează în baza unui acord bilateral încheiat între UVT și universitatea parteneră. Lista completă a universităților partenere, numărul de locuri disponibile și durată o poți găsi AICI.

De asemenea, fiecare facultate a UVT a nominalizat cadre didactice care coordonează desfăşurarea Programului Erasmus+ la facultatea respectivă. O listă cu acești coordonatori o puteți găsi AICI.

Este recomandat să vizitezi site-ul universităţii care te interesează. Astfel, poți afla mai multe informaţii despre programele de studiu disponibile, cât şi despre aspecte practice legate de viaţa în orașul respectiv, costuri de subzistenţă etc.

O mobilitate de studii Erasmus+ poate fi de 3 până la 12 luni pe fiecare ciclu academic (este recomandabil să se realizeze mobilități de unul sau două semestre).

ÎMI SUNT STUDIILE RECUNOSCUTE LA ÎNTOARCEREA ÎN ȚARĂ?

Acordurile între UVT și universitățile partenere au fost stabilite tocmai pentru că există cursuri similare la aceste instituții, fapt ce ajută la recunoașterea studiilor tale. În funcție de ceea ce se studiază la UVT pe perioada mobilității tale, tu îți vei căuta materii echivalente la universitatea gazdă. Pentru o mai bună recunoaștere, coordonatorul departamental Erasmus din cadrul facultății tale (UVT) te va ajuta să alegi aceste cursuri.

CUM SE REALIZEAZĂ SELECȚIA?

Pentru a afla mai multe despre perioada de selecție pentru mobilitățile ERASMUS Studii și ERASMUS Practică, urmăriți site-ul DRI, aceasta fiind reactualizată constant, în funcție de semestrul pentru care aplici: https://ri.uvt.ro/

Pentru a beneficia de o mobilitate de studii Erasmus+ trebuie să depui la secretariatul decanatului facultății tale un dosar care să cuprindă:

  • Formular de înscriere – cerere către decan care să conțină următoarele informații: facultatea, secția, anul, universitățile pentru care se optează (maxim 3 în ordinea preferințelor);
  • Curriculum Vitae în limba română sau o limbă de circulație internațională;
  • Scrisoare de intenţie, redactată în limba română sau o limbă de circulație internațională, care să precizeze obiectivele de studii urmărite de candidat pe durata mobilității şi rezultatele aşteptate (1-2 pagini);
  • Adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii cu media anilor anteriori și a semestrului încheiat sau foaie matricolă;
  • Atestat de cunoaştere a limbii în care se vor susține cursurile la universitatea pentru care optează (câte un atestat pentru fiecare zonă lingvistică, în cazul în care candidatul își exprimă mai multe opțiuni);
  • Documente opționale (în fotocopie): alte certificate lingvistice, atestate profesionale, diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării științifice studențești, practicii, participării la proiecte extra-curiculare etc.

Bursa

Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 500 euro/lună sau valoarea plafonului maximal stabilit de Comisia Europeană pentru țările în care acest plafon este sub 500 euro/lună (Nivelul grantului acordat studenților care desfășoară mobilități de studiu Erasmus+ în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria este de 450 euro/lună).

Pentru studenții cu oportunități reduse (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care îndeplinesc condițiile necesare obținerii unei burse sociale), în cazul în care au fost selectați pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus se adaugă 200 euro/lună.

Dacă la UVT ești beneficiarul unei burse de merit/studiu/socială etc. o vei primi și pe perioada mobilității.

TESTE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ

Dacă nu ai un certificat care să ateste cunoștințele tale lingvistice, poți susține un test de evaluare a competenţelor lingvistice în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie (pentru limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană). Taxa este de 20 de lei și se plătește în ziua examenului. Înscrierile se fac la camera 228 din sediul central UVT.

Studenții care au sau au avut ca specializare limba în care vor studia sunt scutiți de orice test

Regulament-privind-organizarea-mobilităților-Erasmus-Incoming-la-Universitatea-de-Vest-din-Timișoara

Regulamentul-Universităţii-de-Vest-din-Timișoara-privind-recunoasterea-perioadelor-de-studiu-și-sau-plasament-ed-a-II-a-28.09.2017

Regulament-Erasmus-Outgoing-UVT-ed.-a-IV-a-28.09.2017