Alte programe

   Agenţia de Credite şi Burse de Studii asigură accesul diferitelor categorii de beneficiari la bursele oferite Ministerului Educaţiei Naționale, precum şi managementul sistemului de creditare pentru studenţi.
Agenţia de Credite şi Burse de Studii gestionează următoarele tipuri de burse acordate de Ministerul Educaţiei Naționale pentru cetăţenii români:

 • Bursele oferite în baza acordurilor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state – pentru cursuri de vară, studii complete sau parţiale (licenţă, masterat, doctorat), cercetare sau specializare
 • Bursele „Vasile Pârvan” şi „Nicolae Iorga” instituite prin H.G. nr. 101/2002 – pentru stagii de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 2 ani, la Roma sau Veneţia
 • Bursa „Theodor Aman” instituită prin H.G. nr. 861/2003 – pentru stagii de studii sau cercetare cu durata de până la 2 ani, în domeniul artelor plastice
 • Bursa Specială „Guvernul României” instituită prin Legea nr. 157/2004 – pentru formarea managerilor din sectorul public
 • Bursele „Titu Maiorescu” instituite prin H.G. nr. 1212/2008 – pentru stagii de studii sau cercetare postuniversitară şi postdoctorală cu durata de 3 luni, în domeniile de interes ale Uniunii Europene

   Pentru a beneficia de una dintre aceste burse, o persoană poate să candideze la concursul naţional organizat de Agenţia de Credite şi Burse de Studii, prin transmiterea unui dosar de candidatură complet, până la termenul limită precizat în calendarul concursului respectiv.
Dosarul se depune personal la registratura M.E.C.(Str. Spiru Haret Nr. 12, Bucureşti-70738) sau se trimite prin poştă, cu confirmare de primire.

   Legături utile AICI.

   Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)Fondată în 1961, la Montréal (Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), este o instituţie multilaterală care susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării. Acesta reunește universități, rețele academice și centre de cercetare științifică, folosind limba franceză. Cu o rețea de 804 de membri în 102 de țări, este una dintre cele mai mari asociații de instituții de învățământ superior și de cercetare din lume.
Biroul pentru Europa centrala si orientală functionează la București din anul 1994 și acoperă 17 țări din regiune. Personalul acestui birou gestionează programele Agentiei Universitare în beneficiul studenților, profesorilor si universităților din cele 17 tari.
Misiune

 • Punct de referință al cooperării universitățiilor din spațiul francofon. AUF promovează cooperarea academică între instituțiile sale membre într­un spirit de solidaritate, complementaritate și schimb de cunoștințe. Astfel, contribuie la vitalitatea unei zone științifice în limba franceză, cu respectarea diversității culturilor și limbilor.
 • AUF însoțește instituțiile academice și actorii lor. AUF oferă studenților, profesorilor și cercetătorilor servicii, cum ar fi mobilitatea de finanțare, furnizarea de programe de gradul on­line sau de sprijin pentru proiecte de cercetare. Aceasta ajută instituțiile în modernizarea lor (actualizarea sistemului de management al programelor de auto­evaluare și evaluare; facilitatea de pregătire a proiectelor). Oferă sprijin special instituțiilor aflate în criză (Haiti, Coasta de Fildes, Mali).
 • AUF se angajează în arena internațională. AUF este implicată în proiecte internaționale; pune expertiza sa în serviciul agențiilor de dezvoltare și a țărilor Francofone. Aspectele AUF internaționale legate de evoluția învățământului superior sunt: masificarea educației, evaluarea și clasificarea universităților, accesul femeilor la învățământul superior, utilizarea educație digitală, etc.

Programe
Pentru a-­şi îndeplini obiectivele, AUF desfăşoară mai multe programe de burse.
1. dezvoltare instituţională şi ştiinţifică a universităţilor

 • mobilitate ştiinţifică şi universitară
 • mobilități studențești
 • mobilități pentru cadre didactice și cercetători
 • mobilități academice
 • mobilități de rețea

2. sprijin acordat reţelelor şi structurilor asociative
Promovarea mobilitațiilor studenților și ale personalului academic este unul din obiectivele principale stabilite în programul AUF 2014-2017. Pornind de la premisa comerțului internațional ca o condiție esențială pentru fluxul de cunoștințe și expertiză, Agenția a consolidat oferta mobilitățiilor academice pentru studenți și profesori. Pentru a afla mai multe despre Agenția Universitară Francofonă (AUF), vă recomandăm să urmați link­ul site­ului oficial: https://www.auf.org/

   Programul Fulbright este cel mai prestigios program de schimburi culturale, științifice și educaționale desfășurat de Statele Unite ale Americii în întreaga lume. Acesta a fost demarat în 1946, la inițiativa senatorului de Arkansas J. William Fulbright iar în prezent este coordonat de  Biroul Afacerilor Culturale și Educaționale al Departamentului de Stat din S.U.A.
Rolul programului este să intensifice înțelegerea reciprocă dintre națiunea americană și celelalte națiuni participante în program, prin schimburi culturale și educaționale, la nivel academic. Programul Fulbright funcționează în aproximativ 155 de țări de pe glob.
România participă la aceste schimburi bilaterale din 1960, administrate până în 1993 de Ambasada SUA la București.
Programul Fulbright este administrat în România de Comisia Fulbright Româno­Americană, înființată în 1993. Comisia acordă cetățenilor români burse de studiu și cercetare în universități de prestigiu din SUA și cetățentilor americani burse de studiu și cercetare în universități românești de renume.
Misiunea Fulbright:
● de a încuraja și promova schimburile științifice și educaționale;
● de a intensifica înțelegerea reciprocă dintre SUA și România, prin schimburi culturale și educaționale, la nivel academic;
● de a oferi consiliere asupra oportunităților de studiu în Statele Unite ale Americii.
Bursele administrate de Comisia Fulbright din România pentru cetățenii români:
● Fulbright Student Award burse pentru studii de masterat sau cercetare la universități din Statele Unite ale Americii. Bursa vizează toate domeniile educaționale exceptând medicina clinică si se adresează studenților în an terminal, absolvenților, masteranzilor, doctoranzilor si cercetătorilor români.
● Fulbright Senior Award se adresează profesorilor, cercetătorilor și profesioniștilor din mediul public și privat din România, cu diplomă de doctorat sau echivalent al acesteia, interesați de un stagiu de cercetare și predare la universități de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Bursa vizează toate disciplinele, exceptând medicina clinică.
● Hubert H. Humphrey Fellowship burse adresate tinerilor manageri din mediul public și privat din România pentru a desfășura activități de dezvoltare profesională la universități de elită din Statele Unite ale Americii.
● Fulbright Scholar in Residence oferă oportunități studenților din exteriorul SUA, inclusiv din România, de apreda în universități, timp de un an academic, în SUA.
● The Fulbright Schuman Awards sunt proiectate pentru cetățenii UE care doresc să studieze, să cerceteze, sau să susțină o prelegere pe o temă relevantă referitoare relației SUAUE, politicile UE, sau instituțiile UE, pentru perioade de trei și zece luni, la o instituție din SUA.
● Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders, un program academic de cinci săptămâni, pentru tineri cu varsta cuprinsă între 1825. Programul acoperă toate cheltuielile, inclusiv mese, transport, de accident și de boală de asigurări și alte cheltuieli.
Bursele administrate de Comisia Fulbright din România pentru cetățenii americani sunt:
● Fulbright Award Student este conceput pentru a oferi oportunități pentru cei care dețin un BS / BA sau masterat, pentru candidații doctoranzi, și de asemenea, pentru tinerii profesioniști sau artiști care studiază, sau efectuează studii de cercetare.
●Scholar Award Fulbright este desemnat pentru a oferi oportunități profesorilor și profesioniștilor care au un doctorat sau grad profesional terminal echivalent care doresc să efectueze studii de cercetare întro varietate de domenii academice și profesionale.
● Programul Fulbright Specialist (PSA) promovează legăturile dintre mediul academic și profesioniștii din SUA și omologii lor de la institutii gazdă din România.
● Fulbright Global Flex Award (GFA) prevede cadrele universitare și profesioniștii din SUA cu flexibilitatea de a se angaja în studii de cercetare regionale sau transregionale avansate, sau de predare. Cercetători din SUA vor avea posibilitatea de a colabora și de a se angaja în activități științifice în două sau trei țări dintruna sau mai multe regiuni.
Programul Fulbright oferă oportunități de schimb pentru cetățeni cercetători, studenți și profesioniști pentru studii, cercetare și predare. Aceste subvenții sunt susținute de SUA și Guvernul României iar acestea sunt acordate ca urmare a unor concursuri deschise, bazate pe merit, supravegheate de comisii binaționale. Pentru mai multe informații cu privire la Comisia Fulbright RomânoAmericană și programele oferite de acestea, vă recomandăm să consultați linkul siteului oficial:http://www.fulbright.ro/

O scurtă istorie arată că DAAD are o lungă tradiție de a uni oamenii și mediul academic. Fondată în Heidelberg în 1925 la inițiativa unui singur student, DAAD a devenit una dintre cele mai importante organizații de finanțare din lume în schimbul internațional de studenți și cercetători.

Misiune

DAAD sprijină anual peste 100.000 de studenți și cercetători, atât germani cât și internaționali, din întreaga lume, ceea ce face din DAAD cea mai mare organizație de finanțare din lume, de acest fel. DAAD promovează de asemenea, eforturile de internaționalizare ale universităților germane, ajută țările în curs de dezvoltare în a-și construi sisteme proprii de învățământ superior și să sprijine studiile germane și programele de limbă germană în străinatate. Programul nostru Artiști in Berlin este unul dintre cele mai renumite programe internaționale de burse pentru artiști.

Programe

Programele DAAD pe anul 2018 pot fi gasite aici.

Dacă sunteți interesat pentru o diplomă de licență, masterat sau doctorat, baza de date DAAD vă oferă o gamă variată de cursuri internaționale din care puteți alege. Informațiile complete despre programele și bursele disponibile pentru studenții străini, absolvenți și cadre didactice pot fi regăsite pe siteul oficial DAAD: https://www.daad.de/en/