Evaluarea cadrelor didactice

Până în data de 8 iunie 2020, studenții Universității de Vest din Timișoara pot efectua evaluarea activității cadrelor didactice aferente semestrului al doilea din acest an universitar.

Scopul acestei evaluări este de a colecta opiniile și feedbackul studenților cu privire la procesul educațional pe care l-au parcurs în acest semestru, în vederea îmbunătățirii activității cadrelor didactice și a serviciilor educaționale oferite de UVT.

Conform Hotărârii Senatului nr. 18/20.10.2016, toți studenții trebuie să acceseze platforma de evaluare a cadrelor didactice, în mod obligatoriu, și să opteze pentru a efectua sau nu evaluarea cadrelor didactice cu care au colaborat în semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020.

Evaluările pe care studenții le efectuează sunt 100% anonime, răspunsurile fiind criptate în așa fel încât să nu poată fi identificați autorii răspunsurilor, acest fapt constituind o încurajare pentru efectuarea acestora în mod obiectiv de către toți studenții.


Pașii pe care trebuie parcurși sunt următorii:
1. Logarea pe platforma elearning.e-uvt.ro, cu ajutorul adresei instituționale (e-uvt);

2. După acțiunea de logare, este necesară alegerea uneia dintre opțiunile: 

Nu doresc să fac evaluarea / Doresc să fac evaluarea;

3. Dacă este selectată opțiunea de efectuare a evaluării, ulterior trebuie acordată o notă generală (de la 1 la 10) pentru fiecare curs/seminar/laborator parcurs în acest semestru;

4. Acolo unde este cazul, se poate adăuga un comentariu general sau o recomandare;

! Dacă nota acordată mai puțin favorabilă, este indicat ca în comentariu să fie explicate motivele care au condus la acordarea notei respective și ce ar putea fi îmbunătățit pe viitor.

5. Suplimentar, se poate realiza și o evaluare în profunzime pentru materiile parcurse cu mai multă atenție prin accesarea unui set de 12 criterii distincte, notate de la 1 la 10, accesând butonul „Evaluează” din dreptul fiecărei discipline;

Față de semestrele precedente, în chestionarul de evaluare au fost adăugate trei noi criterii, special formulate pentru a reflecta modul de desfășurare a activităților didactice în perioada de desfășurare în regim online a acestora (criteriile C10, C11 și C12).
Dificultățile întâmpinate sau erorile identificate  în procesul de evaluare pot fi semnalate prin accesarea butonului de AJUTOR.