Evaluare cadre didactice UVT

Dragi colegi,
Evaluarea cadrelor didactice vizează identificarea direcţiilor de acţiune pentru creşterea performanţei individuale a cadrelor didactice şi a personalului de suport.
Conform Hotărârii Senatului nr. 18/20.10.2016, evaluarea cadrelor didactice se realizează online și este obligatorie cel puțin asumarea, în cazul în care nu se dorește evaluarea, prin accesarea opțiunii „Nu doresc realizarea evaluării”.

Evaluarea se realizează în perioada 23 mai – 8 iunie 2017, accesând platforma elearning.e-uvt.ro folosind adresa instituțională (@e-uvt.ro). Aceasta va lua în analiză toate componentele activității didactice şi aspectele comportamentale şi atitudinale ale cadrului didactic şi personalului de suport faţă de studenţi.
Procedura de sistem privind Evaluarea de către studenți a activității personalului didactic și a celui de suport poate fi accesat aici:
PROCEDURA DE SISTEM

Evaluarea constă din următoarele paliere:

1. După acțiunea de logare veți ajunge într-un ecran cu două opțiuni din care este obligatoriu să alegeți una:
Nu doresc să fac evaluarea / Doresc să fac evaluarea

2. Dacă alegeți să faceți evaluarea va trebui să acordați o notă generală pentru fiecare curs/seminar pe care l-ați parcurs în acest semestru.

3. Acolo unde este cazul puteîi șî adaugați un comentariu liber, o recomandare sau orice alt mesaj despre disciplina și/sau titularul respectiv.

4. Suplimentar, se poate realiza și o evaluare în profunzime pentru materiile pe care le-ați parcurs cu mai multă atenție prin accesarea unui set de 9 criterii distincte.

5. Atât nota generala cât și notele de la criterii se acordă de la 1 la 10.

6. În cazul în care sesizați erori în structura disciplinelor și atribuirea cadrelor didactice aferente vă rugam să le semnalați prin accesarea butonului de AJUTOR.

Feed-back-ul oferit de studenți reprezintă o primă condiție foarte importantă și absolut necesară pentru îmbunatățirea activităților didactice viitoare.