Educatie fizica si sport, sem I 2018-2019

În primele două săptămâni de la începerea acestui an universitar (24 septembrie – 6 octombrie), studenții care nu sunt înmatriculați la Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) se pot înscrie la disciplina opțională Educație Fizică și Sport (în ziua, ora și locația din orarul anexat mai jos), alegând sportul pe care îl preferă. Fiecare student este obligat să aibă patru semestre de sport pentru a putea intra în examenul de licență, într-un semestru fiind necesare 10 prezențe. Prezențele se pot face în regim gratuit în primele patru semestre, iar dacă nu sunt făcute la timp, se va plăti 15 lei/prezență.

 

Pentru înscriere, studenții trebuie să prezinte profesorului o adeverință medicală, care să ateste faptul că studentul e apt pentru efort fizic, eliberată de medicul de familie sau de un medic de la policlinica studențească. În cazul în care nu este apt, acesta trebuie să se înscrie la gimnastică medicală pe baza unei adeverințe de la medicul specialist.

Programul policlinicii studențești este împărțit pe facultăți și îl puteți găsi aici: https://osut.ro/orar-cabinet-medical/.

 

În cazul în care, pe parcursul unui semestru, un student nu a reușit să facă toate cele 10 prezențe, acesta le poate recupera în sesiunile II aferente fiecărui semestru și în sesiunea C, plătind 15 lei/prezență. În cazul în care nici după sesiunile de recuperări nu se atinge numărul de 10 prezențe/semestru, prezențele deja făcute nu sunt luate în considerare, iar semestrele trebuie să fie recuperate integral.

SPORT-sem-1