Disciplina Educație Fizică și Sport

Disciplina Educație Fizică și Sport are caracter obligatoriu, pe o durată de patru semestre, timp de o oră pe săptămână. Creditele dobândite în urma parcurgerii acestei discipline (un credit/semestru) se vor adăuga suplimentar la cele 60 de credite obligatorii/an. Disciplina Educație Fizică și Sport se va finaliza cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul promovat/nepromovat. Astfel, evaluare la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor anuale sau la promovarea unui an universitar, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui student aflat în anul de studiu 1 sau 2, ciclul de studii de licență, pentru a putea susține examenul de finalizare de studii.

efs

Regulament de desfășurare a lecțiilor de Educație Fizică la facultățile de neprofil