Depunere dosare burse

Perioada de depunere a dosarelor pentru bursa socială și bursa de performanță este 26 februarie – 9 martie.

Facultățile care au stabilit o altă perioadă, vor prelungi perioada de depunere, astfel încât studenții care nu au reușit să-și depună dosarul până acum, vor avea posibilitatea să o facă până pe 9 martie.

În acest interval, fiecare student va depune dosarul, în funcție de bursa pentru care optează, la secretariatul facultății, respectiv Infocentru, în cazul studenților FEAA.

ATENȚIE! Unele facultăți solicită depunerea unui dosar pentru a putea beneficia de bursa de performanță. Aceasta se va acorda semestrial, iar dosarul este constituit dintr-o cerere, copie după buletin, copii după diplome (dacă e cazul) și extrasul de cont dacă nu a mai fost depus până acum.

 

Calendarul complet:

Preluarea dosarelor pentru toate categoriile de burse: 26 februarie – 9 martie;

Verificarea dosarelor pentru toate categoriile de burse de către Comisia de acordare a burselor: 12 – 14 martie;

Afișarea listelor cu studenții potențiali bursieri: 15 martie;

Preluarea contestațiilor la nivel de facultate: 16 – 19 martie;

Analizarea și soluționarea contestațiilor de către Comisia de acordare a burselor: 20 martie;

Preluarea contestațiilor la nivel de Prorectorat: 21 martie;

Analizarea și soluționarea contestațiilor la nivel de Prorectorat: 22 martie;

Afișarea listelor finale cu studenții bursieri. Transmiterea centralizatorului final la Prorectorat : 23 martie.

 

  1. Burse sociale

Beneficiarii burselor sociale și criteriile generale sunt:

Art. 15 (Regulamentul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile universitare de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara).

(1) Sunt eligibili pentru a obține o bursă socială:

  1. a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
  2. b) studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;
  3. c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

(2) Bursa socială se acordă și pe perioada vacanțelor pentru studenții prevăzuți la alin. (1) lit. a), b) și c)

(3) Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.

(4) Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic este cel de promovabilitate.

(5) Bursele sociale se acordă în ordinea crescătoare a venitului lunar net mediu pe membru de familie în limita fondului repartizat pentru această categorie.

 

Pentru dosarele de burse sociale pentru semestrul II al anului universitar 2017-2018, valoarea salariului de bază minim net pe economie este de 1162 lei/lună. Conform art. 16 alin. 3 din Regulament, lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii sunt: octombrie, noiembrie, decembrie.

 

Conform art.  17 din REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), Comisia  de  acordare  a  burselor  poate solicita  studentului  să  prezinte  raportul  de  anchetă  socială,  realizat  cu  respectarea prevederilor  legale,  din  care  să  reiasă  situația  exactă  a  familiei  acestuia.  Ancheta  socială  este obligatorie  în  cazul  în  care  părinții  studentului  lucrează sau  domiciliază  în  străinătate.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la lista de documente, puteți consulta REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) (Capitolul II.2. BURSE SOCIALE și Anexa Nr. 2) anexat mai jos.

      2.Burse de Performanță

Art. 14 Bursa de performanță

(1) Bursa de performanță se acordă pentru a recompensa activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive de excepție ale studenților.

(2) Pot beneficia de bursă de performanță studenții care se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:

  1. a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
  2. b) au obținut performanțe științifice / artistice / sportive, inovație și brevete;
  3. c) au obținut o medie de minim 9,50 la ciclurile de studii universitare din domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului respectiv 9,80 la ciclurile de studii universitare din celelalte domenii.

(3) Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță.

(4) Bursa de performanță se acordă prin concurs, pe baza criteriilor stabilite prin metodologia de acordare a burselor a fiecărei facultăți, cu respectarea prevederilor alin. (2).

 

 

Acte-necesare-pentru-obținerea-bursei-sociale

REGULAMENT privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din UVT