Depunere candidaturi Consiliu, Senat, CSD, CSUD

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT), în calitate de organizație studențească legal constituită și reprezentativă la nivelul Universității de Vest din Timișoara, organizează, ca în fiecare an, proiectul Democrația în UVT, în cadrul căruia se aleg studenții reprezentanți, alegerile fiind organizate conform Regulamentului de alegere a studenților reprezentanți din UVT (atașat la finalul articolului).

 

În perioada 1 – 4 noiembrie se pot depune candidaturi pentru posturile de studenți reprezentanți în Consiliile Facultăților, Senatul Universitar, Consiliile Școlilor Doctorale și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat. Acestea se depun prin e-mail la adresa alegeri@osut.ro și trebuie să conțină CV-ul, scrisoarea de intenție și declarația privind neapartenența în structura de conducere a unei organizații ce aparține unui partid politic, semnată.

 

Campania electorală se va desfășura în perioada 5 – 11 noiembrie pentru candidații la Consiliile Facultăților și Consiliile Școlilor Doctorale, respectiv 5 – 12 noiembrie pentru candidații la Senatul Universitar și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, aceasta fiind strict INTERZISĂ în afara perioadei menționate.

 

Alegerile efective pentru Consiliile Facultăților și Consiliile Școlilor Doctorale vor avea loc în data de 12 noiembrie, în intervalul orar 10:00-18:00 (pentru facultățile care au sediile în clădirea centrală UVT, acestea se vor desfășura la etajul 1, în fața Aulei Magna, iar pentru celelalte facultăți, care nu au sediul în clădirea centrală, alegerile vor avea loc în incinta acestora). Pentru Senatul Universitar și Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, alegerile efective vor fi în data de 13 noiembrie, în intervalul orar 10:00-18:00 și vor avea loc în clădirea centrală UVT, la etajul 1, în fața Aulei Magna.

 

Pentru posturile de studenți reprezentanți în Consiliile Facultăților, respectiv postul de student reprezentant în Senatul Universitar din partea unei facultăți poate candida orice student înmatriculat la facultatea respectivă. 

Pentru posturile de studenți reprezentanți în Senatul Universitar care nu corespund unei facultăți (student reprezentant al studenţilor români din diaspora și al studenților străini, student doctorand reprezentant din partea studenților doctoranzi, student reprezentant din partea Clubului Studenților de Elită (CSE-UVT) și student membru al Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)) poate candida orice student înmatriculat la UVT, care se încadrează în categoria pe care dorește să o reprezinte.

Pentru posturile din Consiliul Școlii Doctorale poate candida orice student-doctorand, înmatriculat în cadrul Școlii Doctorale pentru care candidează.

Pentru posturile din Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat poate candida orice student-doctorand.

Pentru toate posturile, pe lângă criteriile enumerate mai sus, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de regulament.

 

La alegerile pentru studenții reprezentanți în Consiliul Facultății pot vota doar studenții înmatriculați la facultatea respectivă, în timp ce pentru studenții reprezentanți în Senatul Universitar pot vota toți studenții înmatriculați la UVT.

La alegerile pentru Consiliul Școlilor Doctorale pot vota doar studenții-doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale respective, iar la cele pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat pot vota toți studenții-doctoranzi.

 

REGULAMENTUL DE ALEGERE A STUDENȚILOR REPREZENTANȚI DIN UVT