Credite pentru activitatea de voluntariat

La inițiativa OSUT, prin hotărârea Senatului UVT numărul 45 din 31.07.2014, s-a aprobat Regulamentul privind acordarea de credite pentru activitatea de voluntariat, studenții UVT care sunt implicați în activități de voluntariat putând beneficia și de credite transferabile, ca semn de recunoaștere pentru munca lor.

Astfel, conform articolului 4 din regulamentul anterior menționat, studenții pot beneficia de 2 credite/semestru pentru implicarea în activități de voluntariat în folosul UVT.

Studenții care au participat în semestrul II al acestui an universitar la activități de voluntariat, își pot depune dosarele cu documentele justificative, care să ateste acest fapt, în perioada 12 iunie-22 iunie 2018.

Dosarele de voluntariat trebuie să cuprindă următoarele:

  • raport de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele completat de către student (conform anexei 2 de la regulament);

  • copii aferente diplomelor, titlurilor sau certificărilor – dacă este cazul;

  • adeverința din partea ONG-ului unde și-a desfășurat activitatea de voluntariat care să ateste activitatea de voluntariat în cuantum de minim 60 ore;

  • evaluare realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul ONG-ului în care s-a realizat activitatea de voluntariat (conform anexei 3 de la regulament).

Dosarele de voluntariat se vor depune fie la sediul OSUT, fie la secretariatele facultăților, excepție făcând studenții FEAA, care vor depune dosarele la Infocentru, în intervalul​ orar 13:00-15:30 (luni, marți, joi și vineri) și 13:00-18:00 (miercuri).

Sediul OSUT se găsește în sediul central UVT, bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, etajul 2, camera 247 și este deschis în intervalul orar 09:00-17:00, de luni până vineri.

Vă reamintim că activitățile de voluntariat vor fi recunoscute numai dacă acestea se desfășoară în cadrul unui ONG înregistrat în Repertoarul UVT al ONG-urilor sau dacă se desfășoară în cadrul departamentelor, facultăților sau în folosul UVT.