Cazări toamnă

În perioada 20-22 septembrie vor avea loc cazările efective în căminele UVT, după cum urmează:

  • 22 septembrie – căminele care au fost deschise pe perioada verii, respectiv C12, C16 și Drept;
  • 20-21 septembrie – căminele care au fost închise pe perioada verii, respectiv C3, C13, C15, C17 și Camelia.

Intervalul orar în care puteți veni la cămine pentru efectuarea cazării efective este 08:00-18:00, în zilele menționate pentru fiecare cămin.

Acte necesare pentru cazare:

    • cartea de identitate în original;
  • copie după cartea de identitate;
  • poză tip buletin.

 

În momentul prezentării la cămin, fiecare student va primi şi va completa Contractul de închiriere în 2 exemplare (unul rămâne la student, altul la administraţia căminului) şi va primi anexele aferente acestuia. Ulterior va primi cartela de acces în cămin şi cheia de la cameră și va verifica starea acesteia şi inventarul, conform Anexei nr. 1 la Contractul de închiriere.

Studenţii care au părinţi cadre didactice în activitate sunt scutiţi de taxa de cazare, conform articolului 277 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, în baza unei adeverinţe semnate de către conducerea unităţii de învăţământ în care este încadrat părintele şi avizată de către Inspectoratul Şcolar al judeţului în care îşi desfăşoară activitatea. Această adeverinţă se depune la administraţia căminului în momentul cazării.