Cazare 2019-2020

Începând de luni, 8 iulie, studenții care au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de credite) de la ciclul de licență, respectiv studenții ce au finalizat anul I de master pot depune cereri de cazare pentru anul universitar 2019-2020.

Depunerea acestora se va efectua accesând platforma „Cazare on-line” (cazare.uvt.ro), folosind pentru autentificare contul de e-mail realizat la nivelul universității (e-uvt.ro). Data limită pentru depunerea cererilor este 14 iulie.

Pentru înscrierea online la cazare, pașii sunt următorii:

După logare, apare o pagină cu informaţii despre student şi contextul său didactic. În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul poate contacta universitatea, pentru a realiza actualizarea datelor la zi.

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să se înscrie. Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze/actualizeze datele personale. Toate câmpurile de completat sunt obligatorii. De asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, iar în caz contrar, nu se poate continua înscrierea la cazare.

În continuare, aplicaţia afişează o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc să se înscrie online. Pentru fiecare caz este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a unor documente justificative. În josul paginii va apărea o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile adăugate. 

După selectarea apartenenţei la un caz special, studentul trebuie să încarce copiile scanate ale documentelor justificative ce trebuie să fie anexate cererilor de cazare (în cazul în care a ales una din variante), precum şi o fotografie sau o copie a actului de identitate (în format .pdf sau .jpg). 

După încarcarea fişierelor solicitate, studentul are posibilitatea de a verifica documentele încărcate pe platforma de înscriere online, precum şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate.

Înscrierea la cazare se face alegând contextul didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea de a-şi alege un singur context pe care să solicite cazare în noul an universitar. În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele definite pentru entitatea universitară selectată. Astfel, în funcţie de numărul căminelor disponibile pentru entitatea universitară specifică studentului și selectate la pasul anterior, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.

Pentru finalizarea înscrierii la cazare, studentul trebuie să îşi dea acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.

În acel moment, dosarul studentului este trimis către comisia de validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate modifica documentele personale şi opţiunile înscrise și își poate descărca fişa de cazare. De asemenea, fişa de cazare este trimisă şi pe adresa de e-mail specificată de către student la începutul înscrierii pe platformă.

Studentul primeşte notificări atât pe adresa de email, cât şi pe contul său de pe platforma de cazare online. Acesta are posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările cerute de către membrii comisiei de cazare, în cazul în care informaţiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

După ce dosarul este validat de către membrii comisiei de cazare, studentul primeşte confirmarea pe adresa de e-mail specificată în datele personale, iar statusul documentelor se schimbă și pe platforma de înscriere online. Confirmarea locului obţinut în căminele UVT se realizează prin confirmarea locului de către student/candidat pe platforma de cazare.

Calendarul pentru procesul de cazare al studenților ce au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de credite) de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au finalizat anul I de master:

  • Depunerea cererilor pe platformă – 8 – 14 iulie 
  • Evaluarea dosarelor de către comisiile de cazare – 15 – 18 iulie  
  • Afișarea rezultatelor – 19 iulie  
  • Depunerea contestațiilor pe e-mail – 20 – 21 iulie  
  • Soluționarea contestațiilor – 22 – 23 iulie  
  • Afișarea rezultatelor finale – 24 iulie 

Pentru studenții care vor fi anul universitar următor în anul I de studiu, licență sau master, solicitarea unui loc de cazare se va face prin bifarea acestei opțiuni pe fișa de înscriere, în momentul admiterii. Documentele justificative privind cazurile sociale sau activitățile extracurriculare se vor depune de asemenea deodată cu dosarul de admitere.

 

Vă rugăm să ne semnalați eventualele erori pe care le întâmpinați în procesul de depunere al cererii pe platforma de cazare.

Regulamentul de cazare în căminele UVT pentru anul universitar 2019-2020 este disponibil aici:

Regulament cazare UVT 2019-2020