Cazare vară 2018

 

În perioada 21 mai – 15 iunie se depun cereri în vederea obținerii unui loc de cazare pe perioada vacanței de vară, alături de o copie a cărții de identitate; depunerea se face la sediul OSUT, camera 247, de luni până vineri, interval orar 09:00-17:00. De asemenea, cererile pot fi trimise pe mail, la adresa cazarevara@osut.ro, alături de o fotografie a cărții de identitate.

 

Informații importante:

 • Căminele ce rămân deschise pe perioada verii sunt C13 și C17. Valoarea taxei de cazare pe perioada verii este de 200 de lei / loc / lună în căminul C13 și de 180 de lei / loc/ lună în căminul C17;
 • Cazarea efectivă a studenților ce beneficiază de un loc de cazare pe durata vacanței de vară se va realiza în perioada 23-24 iulie. Studenţii cazaţi în căminele C13 şi C17, care NU beneficiază de cazare pe perioada verii, au obligaţia de a elibera camerele până la data de 16 iulie, cel târziu. Studenţii cazaţi în celelalte cămine UVT au obligația de a elibera camerele până la data de 24 iulie, cel târziu;
  ATENŢIE! Studenţii care NU se vor caza în perioada 23-24 iulie, îşi vor pierde locul de cazare pe timpul verii.
 • Studenţii care au nevoie de un loc de cazare pentru o perioadă limitată, vor avea posibilitatea de a se caza în regim hotelier (C17 – 25 lei/noapte, C13 – 30 lei/noapte), prin depunerea unei cereri scrise de mână la administraţia căminului în care solicită un loc;
 • În această vară, căminele care nu se regăsesc printre cele menționate anterior vor fi închise pentru realizarea de dezinsecții și deratizări, lucrări de renovare, igienizare și de întreținere;
 • De asemenea, și în căminele care sunt deschise pe perioada verii, vor avea loc lucrări de întreținere, reparații, dezinsecție și deratizare, astfel că studenții care locuiesc în aceste cămine au OBLIGAȚIA de a permite accesul în camere pentru astfel de lucrări și de a respecta normele necesare impuse de acestea. Nerespectarea acestei obligații atrage după sine încheierea contractului de cazare;
 • Prioritate la cazare au studenții care pe durata vacanței de vară sunt implicați în activități de voluntariat în folosul UVT sau în cadrul organizațiilor studențești din UVT*, studenții care fac practică sau lucrează** pe perioada vacanței de vară. Studenții în an terminal, care intenționează să se înscrie la studii universitare de masterat sau doctorat în cadrul UVT, pot beneficia de cazare în limita locurilor disponibile, după distribuirea prioritară a locurilor de cazare categoriilor de studenți menționate anterior;
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2017-2018 în cămine UVT de 2 sau 3 locuri / cameră (C13, C12, Camelia, Drept) vor avea prioritate la cazarea pe perioada verii în căminul C13, în funcție de opțiunea lor și de numărul de locuri disponibile;
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2017-2018 într-unul din căminele UVT de 4 sau 5 locuri / cameră (C3, C15, C16, C17,) vor beneficia de un loc de cazare în căminul C17, în funcție de numărul de locuri disponibile;
 • Studenții UVT cazați în anul universitar 2017-2018 în căminele C13 și C17, care obțin un loc de cazare pe perioada verii, vor avea prioritate în a-și păstra aceleași locuri;
 • Studenții UVT care nu au locuit în anul universitar 2017-2018 într-un cămin UVT, dar obțin un loc de cazare pe perioada verii vor fi cazați în căminul C17, în limita locurilor disponibile.

 

*Organizațiile studențești din UVT trebuie să emită adeverințe care să ateste faptul că vor desfășura pe perioada verii activități în folosul UVT, ce necesită implicarea studentului, care, la rândul său, va trebui să atașeze adeverințele prezentei cereri; Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) va verifica și aviza aceste documente justificative.

**Studenții care fac practică sau lucrează pe timpul verii și doresc să beneficieze de un loc de cazare, au obligația de a atașa prezentei cereri o adeverință de la instituția unde se desfășoară stagiul de practică, respectiv de la locul de muncă, atestând calitatea acestora de practicanți, respectiv angajați. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) va verifica și aviza aceste documente justificative.

 

PRECIZARE: Cu detalii legate de cazarea pentru anul universitar următor revenim imediat ce acestea sunt stabilite.

 

Cerere-cazare-vară-2018