Cazare anul I

Începând de astăzi, 5 august, studenții care urmează să fie în anul I de studiu pot depune cererile de cazare pentru anul universitar 2018-2019.

 

Depunerea acestora se va efectua accesând platforma „Cazare on-line” (cazare.uvt.ro), folosind pentru autentificare contul de e-mail realizat la nivelul universității (e-uvt.ro) pe care l-ați primit prin intermediul e-mailului (în cazul în care încă nu l-ați primit, îl veți primi în zilele următoare). După autentificare, se solicită alegerea opțiunilor de cazare (studenții putând stabili o ordine a preferințelor), dar și anumite documente aferente cererilor de cazare (care pot fi încărcate pe platformă în format .jpg sau .pdf – deci fie scanate, fie fotografiate). Data limită pentru depunerea cererilor este 24 august.

 

Pentru înscrierea online la cazare, pașii sunt următorii:

După logare, apare o pagină cu informaţii despre student şi contextul său didactic. În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul poate contacta Universitatea de Vest, pentru a realiza actualizarea datelor la zi.

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să se înscrie. Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze/actualizeze datele personale. Toate câmpurile de completat sunt obligatorii. De asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, iar în caz contrar, nu se poate continua înscrierea la cazare.

După completarea datelor personale, urmează secţiunea în care studentul are posibilitatea să îşi aleagă sesiunea de cazare la care doreşte să se înscrie, în cazul în care sunt definite/deschise mai multe sesiuni de cazare.

În continuare, aplicaţia afişează o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc să se înscrie online. Pentru fiecare caz este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a unor documente justificative (actele necesare se regăsesc în Regulamentul de cazare). În josul paginii va apărea o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile adăugate. După selectarea apartenenţei la un caz special, studentul trebuie să încarce copiile scanate ale documentelor justificative ce trebuie să fie anexate cererilor de cazare (în cazul în care a ales una din variante), precum şi o fotografie sau o copie a actului de identitate (în format .pdf sau .jpg). După încarcarea fişierelor solicitate, studentul are posibilitatea de a verifica documentele încărcate pe platforma de înscriere online, precum şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate. De asemenea, la finalul paginii va apărea un text de asumare a responsabilităţii pentru introducerea informaţiilor de mai sus.

Înscrierea la cazare se face alegând contextul didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea de a-şi alege un singur context pe care să solicite cazare în noul an universitar. În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele definite pentru entitatea universitară selectată. Astfel, în funcţie de numărul căminelor disponibile pentru entitatea universitară specifică studentului și selectate la pasul anterior, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.

 

Pentru finalizarea înscrierii la cazare, studentul trebuie să îşi dea acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.

În acel moment, dosarul studentului este trimis către comisia de validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate modifica documentele personale şi opţiunile înscrise și își poate descărca fişa de cazare. De asemenea, fişa de cazare este trimisă şi pe adresa de e-mail specificată de către student la începutul înscrierii pe platformă.

Studentul primeşte notificări atât pe adresa de email, cât şi pe contul său de pe platforma de cazare online. Acesta are posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările cerute de către membrii comisiei de cazare, în cazul în care informaţiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

După ce dosarul este validat de către membrii comisiei de cazare, studentul primeşte confirmarea pe adresa de e-mail specificată în datele personale, iar statusul documentelor se schimbă și pe platforma de înscriere online. Confirmarea locului obţinut în căminele Universităţii se realizează prin confirmarea locului de către student/candidat pe platforma de cazare.

 

Repartizarea locurilor se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate, în ordinea descrescătoare a punctajelor în funcție de numărul de locuri alocat pentru fiecare facultate, respectiv specializare pentru căminele respective.


Conform regulamentului, cei care îşi depun dosarele de cazare pe caz social au dreptul de a selecta doar opțiunile de cămine de 4/5 locuri (C3, C15, C16, C17).


Studenții români de pretutindeni și cetățenii străini își vor depune cererile la fel ca ceilalți studenți, platforma având configurată o categorie pentru studenții străini bursieri ai statului român și etnici români.

 

Greșelile semnalate de voi, în ceea ce privește domiciliul, cetățenia sunt cauzate de faptul că la admitere nu au fost solicitate aceste date, astfel că platforma a generat primele intrări din nomenclatoare.

 

Calendarul pentru procesul de cazare al studenților care urmează să fie în anul I de studiu:

  • 1 august – 24 august – Depunerea dosarelor pe platforma „Cazare on-line”;
  • 24 august – 30 august – Evaluarea dosarelor și distribuirea locurilor;
  • 31 august – Afișarea rezultatelor;
  • 1 septembrie – Depunerea contestațiilor;
  • 3 septembrie – Soluţionarea contestațiilor;
  • • 4 septembrie – Afișarea rezultatelor finale;
  • 5 – 6 septembrie – Confirmarea locurilor – pe platforma de cazare online;
  • 7 septembrie – Redistribuirea locurilor rămase libere;
  • 8 septembrie – Confirmarea locurilor redistribuite pe platforma de cazare online

 

Mai jos aveţi anexat regulamentul de cazare 2018-2019.


Dacă cumva întâmpinați erori în procesul de depunere al cererii de cazare pe platformă, vă rugăm să le semnalați.

 

Pentru orice nelămurire, ne puteți contacta  pe pagina de facebook OSUT Timișoara.

 

Regulament-cazare-2018-2019