Cazare 2017-2018

Începând de astăzi și până pe 17 iulie se depun cererile de cazare pentru anul universitar 2017-2018. Procesul de înscriere se va efectua doar în mod online, prin accesarea platformei Cazare online de către studenţi, la adresa cazare.uvt.ro. Studenţii se vor autentifica pe platformă, utilizând conturile de e-mail realizate la nivelul universităţii (e-uvt.ro), ulterior aceştia îşi vor înregistra online opţiunile de cazare cu stabilirea, în ordine, a preferinţelor privind căminul. La solicitarea unor documente aferente cererilor de cazare, studenţii vor încărca documente electronice în format .jpg sau .pdf – ceea ce reprezintă copii scanate sau fotografiate ale actelor solicitate.

 

Paşii înscrierii online la cazare:

După logare, apare o pagină cu informaţii despre student şi contextul său didactic. În cazul în care aceste informaţii nu sunt corecte, înainte de a se înscrie, studentul poate contacta Universitatea de Vest, pentru a realiza actualizarea datelor la zi.

 

În partea dreaptă a paginii este un meniu pe care studentul îl poate accesa atunci când doreşte să se înscrie. Înainte de a se înscrie, studentul trebuie să îşi completeze/actualizeze datele personale. Toate câmpurile de completat sunt obligatorii De asemenea, trebuie bifată şi declaraţia de asumare a responsabilităţii pentru declaraţiile făcute, iar în caz contrar, nu se poate continua înscrierea la cazare.

 

După completarea datelor personale, urmează secţiunea în care studentul are posibilitatea să îşi aleagă sesiunea de cazare la care doreşte să se înscrie, în cazul în care sunt definite/deschise mai multe sesiuni de cazare.

 

În continuare, aplicaţia afişează o listă a cazurilor speciale în care se pot încadra studenţii ce doresc să se înscrie online. Pentru fiecare caz este necesară încărcarea în platforma de înscriere online a unor documente justificative. În josul paginii va apărea o nouă serie de declaraţii de responsabilitate pentru informaţiile adăugate. După selectarea apartenenţei la un caz special, studentul trebuie să încarce copiile scanate ale documentelor justificative ce trebuie să fie anexate cererilor de cazare (în cazul în care a ales una din variante), precum şi o fotografie şi o copie a actului de identitate (în format .pdf sau .jpg). După încarcarea fişierelor solicitate, studentul are posibilitatea de a verifica documentele încărcate pe platforma de înscriere online, precum şi de a le modifica în cazul în care au fost încărcate informaţii eronate. De asemenea, la finalul paginii va apărea un text de asumare a responsabilităţii pentru introducerea informaţiilor de mai sus.

 

Înscrierea la cazare se face alegând contextul didactic al studentului. În cazul în care studentul are două contexte, el are posibilitatea de a-şi alege un singur context pe care să solicite cazare în noul an universitar. În funcţie de contextul didactic al studentului, la pasul următor se vor afişa căminele definite pentru entitatea universitară selectată. Astfel, în funcţie de numărul căminelor disponibile pentru entitatea universitară specifică studentului și selectate la pasul anterior, se pot stabili priorităţile opţiunilor de cazare.

 

Pentru finalizarea înscrierii la cazare, studentul trebuie să îşi dea acordul cu privire la corectitudinea tuturor datelor completate.

 

În acest moment, dosarul studentului este trimis către comisia de validare, iar studentul poate vizualiza opţiunile de cazare la care s-a înscris, îşi poate modifica documentele personale şi opţiunile înscrise și își poate descărca fişa de cazare. De asemenea, fişa de cazare este trimisă şi pe adresa de e-mail specificată de către student la începutul înscrierii pe platformă.

 

Studentul primeşte notificări atât pe adresa de email, cât şi pe contul său de pe platforma de cazare online. Acesta are posibilitatea de a retrimite dosarul cu completările cerute de către membrii comisiei de cazare, în cazul în care informaţiile încărcate nu sunt corespunzătoare.

 

După ce dosarul este validat de către membrii comisiei de cazare, studentul primeşte confirmarea pe adresa de e-mail specificată în datele personale, iar statusul documentelor se schimbă și pe platforma de înscriere online. Confirmarea locului obţinut în căminele Universităţii se realizează prin confirmarea locului de către student/candidat.

 

Calendarul pentru procesul de cazare al studenților ce au finalizat anii I și II (sau III, în cazul specializărilor cu 240 de credite) de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au finalizat anul I de master):

 

26 iunie – 17 iulie – Completarea de către studenți a formularelor de cazare și încărcarea documentelor justificative pe platformă;

18 iulie – Importarea mediilor;

19-23 iulie – Evaluarea dosarelor;

24 iulie – Generarea clasamentelor și afișarea acestora pe canalele de comunicare online;

25 iulie – Depunere contestații pe platforma Cazare online;

26 iulie – Soluţionarea contestațiilor;

25 – 28 iulie – Confirmarea locurilor pe platforma Cazare online;

29 iulie – Redistribuirea locurilor neconfirmate;

30 iulie – Afișarea listelor după redistribuirea locurilor;

31 iulie – Confirmarea locurilor redistribuite.

 

Mai jos aveţi anexat atât regulamentul de cazare 2017-2018, cât şi ghidul de utilizare a aplicaţiei Cazare online.

 

Pentru orice nelămurire, ne puteți găsi în sediul OSUT (camera 247) de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00, sau contacta telefonic (0256 592 181) și electronic (office@osut.ro).

REGULAMENT-DE-CAZARE

Ghid