Burse sociale

     Bursele de ajutor social se acordă în baza actelor doveditoare corespunzătoare, ce vor fi depuse semestrial la secretariatul facultății (cu excepția FEAA, unde se vor depune la InfoCentru). Actele necesare pentru obținerea bursei sociale pot fi găsite în următorul link:

 

Actele necesare pentru obtinerea bursei de ajutor social cu caracter permanent sau ocazional

Regulament burse

 

     Bursele pentru activitatea academică sunt cumulabile cu bursele sociale, studentul putând beneficia de ambele tipuri de burse pe parcursul unui an universitar: bursele sociale se cumulează cu cele de performanță, merit sau studiu.

 

  Valoarea netă pe membru de familie să nu despășească 924,75 de lei.

 

  Cuantumul bursei sociale este de 240 lei.

 

     În acest semestru, perioada  pentru  depunerea dosarelor cu actele necesare pentru obținerea bursei sociale este 17 – 31 octombrie.