Burse de excelență și performanță

Bursele de excelență și cele de performanță se acordă pe bază de concurs, dosarele pentru aceste tipuri de burse depunându-se la secretariatele facultăților. Bursa de excelență și cea de performanță se acordă pentru o perioadă de 12 luni consecutive, începând cu luna octombrie a anului 2016, continuitatea acordării bursei putând fi întreruptă dacă studentul nu va fi integralist la sfârșitul primului semestru aferent anului universitar în curs. Cele două tipuri de burse sunt cumulabile doar cu bursa socială, nu între ele sau cu orice alt tip de bursă. Metodologia și condițiile de acordare, precum și tipurile de burse de excelență se găsesc aici: Perioada de depunere a dosarelor pentru aceste tipuri de burse este cuprinsă între 18 și 26 octombrie.

Bursa de excelență și cea de performanță se acordă pentru o perioadă de 12 luni consecutive, începând cu luna octombrie a anului 2016, continuitatea acordării bursei putând fi întreruptă dacă studentul nu va fi integralist la sfârșitul primului semestru aferent anului universitar în curs.

Cele două tipuri de burse sunt cumulabile doar cu bursa socială, nu între ele sau cu orice alt tip de bursă.

Metodologia și condițiile de acordare, precum și tipurile de burse de excelență se găsesc aici:
Regulament de acordare a burselor 2016-2017

Perioada de depunere a dosarelor pentru aceste tipuri de burse este cuprinsă între 18 și 26 octombrie.