Anunț referitor la burse pentru studenții din an terminal

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANII TERMINALI

Din păcate, avem o veste nu tocmai bună. Așa cum știți, v-am informat că studenții bursieri din anii terminali vor primi bursă până în luna septembrie inclusiv, indiferent de momentul în care vor susține examenul de finalizare de studii, aceasta fiind o propunere ANOSR, pe care Ministerul Educației Naționale a acceptat-o și a reglementat-o oficial prin Ordinul nr. 4104 din 21.06.2017.

Totuși, anumite universități nu au fost de acord cu această decizie a ministerului și au sesizat Curtea de Conturi, care a hotărât că nu există bază legală pentru a acorda studenților din an terminal burse până în luna septembrie inclusiv, deoarece articolul 142, alineatul (7) din Legea Educației Naționale prevede că „persoana admisă la un program de studii universitare de licență, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor”. Așadar, Ministerul Educației Naționale a decis ieri să schimbe decizia luată în 21 iunie 2017 și să modifice criteriile generale de acordare a burselor printr-un nou Ordin (nr. 4355 din 13.07.2017), în așa fel încât studenții din ani terminali să beneficieze de burse doar până în momentul susținerii examenului de finalizare de studii.

Deși ANOSR face eforturi pentru ca această prevedere din Legea Educației Naționale să fie modificată, fiind vacanță parlamentară, acest lucru nu este posibil de urgență, ci abia în toamnă, când e prea târziu pentru cei care ar trebui să beneficieze de bursă până la finalul verii. Așadar, cel puțin în această vară, studenții din ani terminali vor beneficia de bursă doar până la susținerea examenului de finalizare de studii, și nu până în luna septembrie, cum propusese ANOSR și cum fusese reglementat inițial de minister. ANOSR va face toate demersurile necesare, la toamnă, pentru ca art. 142, alin. (7) din Legea Educației Naționale să fie modificat și, începând de anul universitar viitor, studenții din an terminal să beneficieze de bursă până în luna septembrie inclusiv, indiferent de momentul în care susțin examenul de finalizare de studii.

Pentru studenții bursieri din ceilalți ani de studii nu a intervenit nicio modificare, ei primind bursă începând din această lună și până în luna septembrie inclusiv. De asemenea, menționăm că universitatea a primit deja și banii pe iulie, iar plățile se vor face în curând pe luna aceasta integral.

Burse an terminal