Alegere discipline complementare 2019-2020

Începând din data de 5 august, studenţii care au finalizat anul I şi II al ciclului de licență vor putea alege disciplinele transversale pe care le vor studia în anul universitar 2019-2020, accesând următorul link: https://dct.uvt.ro/DCT2019/prima_pagina2019.php#

Disciplinele complementare opționale care formează competențe transversale (DCT) sunt discipline obligatorii pentru studenții din anul II, III, numărul de credite aferente fiind incluse în cele 60 de credite obligatorii pentru un an de studii.

Studenţii au obligația să-şi aleagă cel puțin 1 DCT pentru semestrele III, IV (anul II) și V (primul semestru din anul III) de studiu. Excepțiile vizează studenții FEAA, care, în anul II, semestrul I, aleg obligatoriu o disciplină din cadrul FEAA, urmând să aleagă câte 1 DCT în anul II, semestrul II, respectiv în anul III și studenţii de la FMI, specializarea matematică, care sunt nevoiţi să aleagă 1 DCT în anul II, semestrul II şi 2 DCT-uri în anul III, semestrul I

Se vor alege discipline din cadrul altor facultăţi sau, dacă studentul optează pentru o disciplină din cadrul facultăţii la care este înscris, aceasta trebuie să fie din cadrul altor domenii.

Locurile aferente fiecărei discipline se ocupă în ordinea exprimării opțiunilor pe principiul ”primul venit, primul servit”. Studenții care nu își exprimă opțiunea vor fi distribuiți aleator, în funcție de locurile disponibile în cadrul DCT la nivel de UVT.

Studentul poate afla dacă va urma disciplina aleasă prin verificarea e-mail-ului instituțional, și anume, mesajul de confirmare primit după înscriere. Cei care nu au primit mesajul de confirmare trebuie să meargă la Departamentul de Informatizare, camera 150, sediul central UVT.

Se vor organiza acele disciplinele care au acumulat cel puțin 80% din pragul numeric minim specific pentru organizarea formației de studiu (ex – minim 20 de opțiuni pentru o grupă de 25 de studenți). Studenții care au optat pentru discipline care nu se organizează, vor fi distribuiți pe baza opțiunii de rezervă. Odată ce repartizarea studenților este definitivată, listele cu opțiunile pentru DCT vor fi transmise către secretariatele facultăților și vor fi disponibile pe site-ul dedicat.

Activitățile didactice la DCT se vor planifica în mod unitar la nivelul UVT, prin stabilirea orelor exclusiv în zilele de miercuri și joi, în intervalul orar 16.20 – 17.50 sau 18.00 – 19.30.

Programarea orelor, realizată de către echipa responsabilă de elaborarea orarului de la nivelul fiecărei facultăți, va fi transmisă în prima săptămână de la începerea fiecărui semestru, în vederea postării pe site-ul dedicat.

În cazul în care întâmpinați dificultăți, trimiteți un mesaj cu problema respectivă la adresa de e-mail: dct@e-uvt.ro