Ore de consultații

Conform Regulamentului privind statele de funcții și normele universitare din Universitatea de Vest din Timișoara, în componența normei didactice sunt incluse și orele de consultații.

Fiecare cadru didactic poate fi găsit de către studenți în cabinetul acestuia, într-un anumit interval orar, pentru a veni în ajutorul studenților și pentru a rezolva eventualele probleme și neclarități pe care aceștia le au.

Orarele de consultații trebuie să se regăsească pe site-ul fiecărei facultăți, pentru fiecare cadru didactic în parte, sau pe ușa cabinetului acestuia.

În cazul în care observați anumite nereguli referitoare la orele de consultații, în special cazuri în care acestea nu sunt respectate de către cadrele didactice, nu ezitați să apăsați Butonul de Panică, disponibil aici: https://www.123formbuilder.com/form-3378133/, pentru a sesiza situația.