Skip to Content

tag

Tag Archives: universitatea de vest

post

Discipline complementare pentru studenţii de anul I

Disciplinele aferente semestrelor III şi IV (anul II de studiu) se vor alege în perioada 26 mai – 6 iunie.

Cursuri Interdisciplinare Afis A3

UVT îţi deschide orizontul!

Alege-ţi disciplinele complementare!

UVT, fidelă principiilor şi misiunii asumate, prin care îşi doreşte ca absolvenţii săi să nu fie doar specialişti într-un domeniu de studiu, ci mai degrabă intelectuali cu un orizont academic larg, care să facă faţă provocărilor unei societăţi dinamice, oferă studenţilor săi posibilitatea asimilării de competenţe transversale prin alegerea, dintr-un pachet foarte larg, a disciplinelor complementare care creează aceste competenţe.

Studenţii anului I sunt invitaţi să se documenteze şi să participe la „Târgul disciplinelor complementare”, marţi, 20 mai 2014, în Amfiteatrul A01. Programul conform căruia se prezintă cursurile complementare:

Cursurile de la Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie: 9:00 – 11:30
Cursurile de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative: 11:40 – 12:30
Cursurile de la Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor: 12:40 – 14:10 
Cursurile de la Facultatea de Fizică: 14:20 – 15:30 
Cursurile de la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie: 15:40 – 16:05 
Cursurile de la Facultatea de Matematică şi Informatică: 16:15 – 16:30
Cursurile de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie: 16:30 – 18:40 
Cursurile de la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării: 18:45 – 20:15 

Disciplinele aferente semestrelor III şi IV (anul II de studiu) se vor alege în perioada 26 mai – 6 iunie.

Ce sunt disciplinele complementare?

Pentru studenţii care sunt în anul I în anul universitar 2013-2014 se vor introduce în planul de învăţământ în anii de studiu II şi II ,,Discipline complementare opţionale” care urmăresc și formarea unor competențe transversale, respectiv discipline din alt domeniu de studii decât cel pe care îl urmaţi. Fiecare student care parcurge în acest momentul anul I de studiu are posibilitatea de a învăţa în fiecare semestru din anii de studiu II şi III şi alte materii decât cele oferite de facultate, astfel încât să se integreze mai uşor pe piaţa muncii.

Competenţă – configurație specifică de cunoștințe, atitudini, deprinderi care duc la comportamente noi şi care permit unui individ să realizeze o acţiune / sarcină dată, într-­un context dat, într-­un anume rol şi având în vedere criterii specifice.

Competenţele transversale – reprezintă achiziţii valorice şi atitudinile care depăşesc un anumit domeniu / program de studii şi se exprimă prin următorii descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi profesională

Competenţele transversale, fără ca enumerarea să fie limitativă, asigură: abilități de lucru în echipă, abilități de comunicare orală și scrisă în limba maternă / străină; abilități de raționare / argumentare și gândire critică; utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC; rezolvarea de probleme și luarea deciziilor; recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității; autonomia învățării; inițiativă și spirit antreprenorial; deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții; respectarea și dezvoltarea valorilor și eticii profesionale; abilități de a opera într­o manieră interdisciplinară cu metodologii și concepte care provin din domeniul științelor exacte, științelor socio-­umane și creației artistice etc.

Cum se creditează acestea?

Fiecare disciplină transversală studiată va avea 2 credite. Acestea sunt parte a celor 30 de credite aferente unui semestru. De asemenea, notele obţinute la aceste discipline intră în calculul mediei.

Cum aleg o disciplină?

În primul rând, fiecare student din anul I licenţă trebuie să se informeze asupra ofertei de discipline complementare puse la dispoziţie de fiecare facultate, intrănd pe site-ul http://dct.uvt.ro/ sau participând la „Târgul disciplinelor complementare”, marţi, 20 mai 2014 (urmează a fi anunţate locaţiile şi programul exact), unde cadrele didactice îşi vor prezenta pe larg disciplinele propuse.

Apoi, în perioada 26 mai – 6 iunie studenţii din anul I de studiu îşi vor alege disciplinele aferente semestrelor III şi IV (anul II de studiu), câte una pentru fiecare semestru, pe platforma care va fi disponibilă pe site-ul www.dct.uvt.ro, autentificându-se cu contul propriu de e-uvt.

Disciplinele vor fi de minim o oră de curs şi o oră de seminar – laborator. Din motive de funcţionalitate vor fi plasate în același interval orar.

Pentru informaţii suplimentare puteţi adresa întrebări pe:

post

Studiu privind satisfacţia studenţilor cu privire la serviciile oferite de UVT

 

Ai recomandări și propuneri cu privire la procesul de predare-învățare din facultatea ta?

Ai sugestii cu privire la serviciile oferite de cantina şi barul Universităţii?

Ai propuneri de îmbunătăţire a ofertei educaţionale?

Departamentul pentru Managementul Calității din Universitatea de Vest din Timișoara realizează un studiu privind satisfacția studenților cu privire la activitățile educaționale, facilitățile oferite studenților și baza materială a universității. Astfel, vă rugăm să completaţi următorul chestionar, răspunsurile voastre fiind foarte importante.  Acestea vor fi valorificate pentru îmbunătățirea ofertei educaționale, precum și pentru îmbunătățirea calității vieții studenților din universitate.

Completează AICI!

 

post

Invitație Ziua Universității de Vest Timișoara

post

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Stimaţi studenţi,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca organizează, la Iaşi, Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca, workshop-uri studenţeşti, cu premii, pe tema „Studenţii definesc viitorul: Universitatea românească în anul 2020„, eveniment derulat în cadrul proiectului „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale (TQM), adecvate cerinţelor în schimbare ale stakeholderilor.

Grupul ţintă al evenimentului este Mai mult… »

post

Depuneri candidaturi pentru funcția de student doctorand reprezentant în Consiliul Școlii Doctorale

Au început depunerile candidaturilor pentru funcția de student doctorand reprezentant în Consiliul Scolii Doctorale. Studenții înscriși la un program de doctorat vor putea să își depună candidatura în perioada 10-12 ianuarie, trimițând un e-mail pe adresa alegeri@osut.ro
Acestui e-mail trebuiesc atașate următoarele documente:
-CV
-Scrisoare de intenție
-Declarație pe proprie răspundere că acel candidat nu a fost colaborator sau lucrător al securității și că nu este membru în Consiliul de Conducere (Birou de Conducere) al unui partid sau a unei organizații, ligi ce aparține unui partid.

Cei care și-au depus deja candidatura la sediul Comisiei Electorale UVT se vor considera candidați, însă sunt nevoiți să își depună candiatura și online.
Alegerile vor avea loc loc, joi, 19 ianuarie. Cu mai multe detalii referitoare la cadidații pentru această funcție vom reveni zilele următoare.

post

Candidatii pentru postul de studenti senatori

Candidatii pentru posturile de studenti senatori in Senatul UVT din partea fiecarei facultati sunt:

Facultatea de Arte si Design
Poșa Andreia (tel: 0762630999 / e-mail: yoyo_chick_yoyo@yahoo.com)

Facultatea de Chimie-Biologie-Cercetare
Pînzariu Teodor (tel: 0744229347 / e-mail: pteo1991@yahoo.com)

Economie și de Administrare a Afacerilor
Todoni Marcela (tel: 0761609829 / e-mail: todoni_marcela@yahoo.com)
Bogdan Cosmina (tel: 0742115778 / e-mail: cosmina_bogdan@yahoo.com)
Ciovor Emilia (tel: 0748151575 / e-mail: emilia.ciovor@yahoo.com)

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Racovițan Sandra (tel: 0766626070 / e-mail: vega_sandra18@yahoo.com)

Facultatea de Fizică
Busuioc Sergiu (tel: 0741562866 / e-mail: sergiu_busuioc2006@yahoo.com)

Facultatea de Sociologie-Psihologie

Mihai Vilcea (0763661036 / mihai.vilcea@gmail.com)

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie
Szekeres Cristian-Marian (tel: 0736852762 / e-mail: cristian.szekeres@gmail.com)

Facultatea de Matematică și Informatică
Ilea Mirel – (tel: 0766744611 / e-mail: johndoe1989125@yahoo.com)
Pup Ioan-Dragos – (tel: 0721324381 / e-mail: dragos_ionut18@yahoo.com)

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării
Sfâca Gabriel – (tel: 0748653915 / e-mail: gabriel.sfaca@gmail.com)

post

Conferinţă publică – Closer2Oxford

În cadrul parteneriatului OSUT – ARDOR va avea loc miercuri, 14 decembrie 2011, ora 18:00 în amfiteatrul A03 o conferință publică Closer2Oxford. Mai multe detalii găsiți mai jos:

 

Crezi că nesupunerea civică este legitimă într-o democraţie? Ai fost interesat să urmăreşti protestele studenţeşti din Londra, ocuparea Wall Street sau acţiunile studenţilor de la noi din ţară? Sau poate dimpotrivă, consideri că astfel de manifestări nu sunt benefice unei democraţii?

Vino miercuri, 14 decembrie 2011, ora 18:00, la conferință publică Closer to Oxford, în care vei putea vedea două cadre universitare – Emanuel Copilas şi Bogdan Nadolu – dezbătând în echipe mixte alături de câte un student. Poţi asista la dezbatere sau chiar să iei şi tu cuvântul, în etapa de intervenții ale publicului. Îţi garantăm o dezbatere foarte interesantă!

Evenimentul va avea loc la Facultatea de Științe Politice, Filosofie şi Științe ale Comunicării (bld. Vasile Pârvan, nr. 4), în amfiteatrul A03, iar participarea va fi liberă.

 

Te așteptăm!

 

www.closer2oxford.ro

http://www.facebook.com/events/237607152974198/

post

Perioadele de desfasurare a taberelor

Acestea sunt locatiile, seriile si datele exacte pentru desfasurare taberelor. Mai mult… »

post

Locatiile pentru distribuirea locurilor de tabara

Din pacate, pentru zilele de vineri , 1 iulie, intre orele 08:00 si 12:00 si sambata, 2 iulie, intre orele 08:00 si 10:00 nu am putut gasi sali disponibile pentru a repartiza locurile in tabere.
Asadar Mai mult… »

post

Distribuiri locuri de tabara 2011!

Conform Art. 25 comisiile se vor intruni cu beneficiarii taberelor in data de 1-2 iulie, unde acestia pot alege una dintre locatiile disponibile, dar si tematica aferenta perioadei. Mai mult… »