Skip to Content

blog post

Rezultate burse semestrul I

Facultatea de Arte și Design

  Arte Burse (200,2 KiB, 54 hits)

  Arte-Burse-Sociale.pdf (199,2 KiB, 24 hits)

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

  Burse Sociale (197,3 KiB, 52 hits)

Facultatea de Drept

  Burse Anul I (276,8 KiB, 41 hits)

  Burse Anul II (443,5 KiB, 44 hits)

  Burse Anul III (247,2 KiB, 33 hits)

  Burse Anul IV (267,1 KiB, 26 hits)

  Burse Master (279,7 KiB, 26 hits)

  Burse Sociale (271,4 KiB, 27 hits)

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

  Burse Licență (308,7 KiB, 92 hits)

  Burse Master (262,7 KiB, 31 hits)

  Burse Sociale (383,6 KiB, 38 hits)

Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Burse Sport (314,4 KiB, 32 hits)

  Burse Sociale Sport (226,8 KiB, 12 hits)

Facultatea de Fizică

În curs de actualizare…

Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

În curs de actualizare…

Facultatea de Matematică și Informatică

  Burse Licență (1,2 MiB, 66 hits)

  Burse Master (953,2 KiB, 15 hits)

  Burse Sociale (379,1 KiB, 15 hits)

Facultatea de Muzică și Teatru

  Burse Actorie (243,2 KiB, 10 hits)

  Burse Canto (172,7 KiB, 18 hits)

  Burse Instrument (261,3 KiB, 5 hits)

  Burse Sociale (112,2 KiB, 5 hits)

Facultatea de Sociologie și Psihologie

  Asistență socială (120,6 KiB, 22 hits)

  Pshihologie (138,6 KiB, 62 hits)

  Sociologie (154,9 KiB, 27 hits)

  Științe ale Educației (210,7 KiB, 29 hits)

  Burse Master (387,5 KiB, 41 hits)

  Burse Sociale (163,8 KiB, 35 hits)

Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

În curs de actualizare…

blog post

Gala Premiilor UVT

Gala Premiilor UVT – Ediția I

 

Universitatea de Vest din Timișoara recunoaște excelenţa prin acordarea de premii persoanelor și instituţiilor care în anul precedent au contribuit în mod esenţial la dezvoltarea comunităţii academice și la realizarea misiunii Universităţii de Vest din Timişoara. Premiile vor reflecta rezultatele deosebite obţinute de membrii comunităţii academice a UVT pe tărâmul știinţelor, artelor și sportului, precum și serviciile aduse universităţii de alte persoane sau instituţii. Premiile vor fi acordate în timpul unei Gale festive.

Propunerile pentru acordarea premiilor se pot face de către Consiliul de Administraţie, Consiliile departamentelor sau de către candidaţi prin autopropunere.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

 1. Scrisoare de motivare (maxim o pagină) care să scoată în evidenţă, într-o formă concisă şi clară, contribuţia semnificativă adusă de persoana propusă în domeniul vizat de premiul pentru care candidează. În cazul contribuţiilor ştiinţifice se vor lua în considerare impactul rezultatelor asupra domeniului (publicarea în reviste sau edituri de prestigiu și eventuale citări semnificative în literatura de specialitate) și calitatea de autor principal, sub afilierea UVT.
 2. Lucrarea/lucrările publicate în anul calendaristic precedent în copie; copie a dovezii de realizare a performanţei sportive; înregistrare a performanţei artistice; fotografie a operei de artă / catalog de expoziție sau alte documente care atestă realizări de excepţie.
 3. Curriculum Vitae

Aceste documente vor fi trimise până la data de 23.11.2015 pe adresa de email gala@e-uvt.ro.

Un premiu este în valoare de 5.000 RON. Premiul poate fi acordat unei persoane o singură dată la 5 ani.

Mai mult.. »

blog post

Clubul Studenților de Elită

Clubul Studenţilor de Elită din Universitatea de Vest din Timişoara (CSE-UVT) este un club studenţesc fără personalitate juridică proprie, format din totalitatea studenţilor cu performanţe academice deosebite din cadrul UVT.

Scopul și obiectivele

Scopul CSE-UVT este acela de a încuraja studenţii cu rezultate academice şi ştiinţifice deosebite sau cu alte performanţe speciale să persevereze în dezvoltarea abilităţilor profesionale și personale în cadrul UVT.

CSE-UVT își propune următoarele obiective:

 1. Facilitarea comunicării și interacțiunii dintre membrii săi cu scopul promovării excelenței academice, schimbului de bune practici și colaborării;
 2. Facilitarea participării membrilor săi la activități de cercetare, conferințe şi la alte evenimente de natură profesională pentru a le creşte nivelul de experiență academică și dezvoltare personală;
 3. Susținerea și promovarea continuă, atât în sectorul public, cât și în cel privat, al membrilor săi cu scopul creșterii șanselor de angajare a acestora.

 

Apartenența la Clubul Studenților de Elită

În CSE-UVT are dreptul să fie inclus primul student în ordinea mediilor ponderate de la fiecare program de studiu de la ciclul de licenţă, precum şi primul student de la fiecare program de studiu de la ciclul de masterat, din fiecare facultate a UVT.

În cazul studenţilor din anul 1 licenţă, respectiv master, se va lua în calcul media de admitere.

Din CSE-UVT pot face parte cel mult 5 % din totalul studenţilor UVT.

Studenţii care nu sunt primii în ordinea mediilor ponderate de la fiecare program de studiu de la ciclul de licenţă și masterat pot să facă parte din Clubul Studenților de Elită dacă îndeplinesc cel puțin unul din următoarele criterii:

– sunt participanţi (cu lucrări ale căror autori sau coautori sunt) la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

– sunt premianți la concursuri ştiinţifice naţionale sau internaţionale;

– au rezultate deosebite în competiţii sportive naţionale sau internaţionale;

– au expus lucrări personale în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale;

– au performat (muzică, teatru) în cadrul unor evenimente naţionale sau internaţionale

            Toți studenții UVT care doresc să facă parte din CSE-UVT (inclusiv cei care sunt primii în ordinea mediilor ponderate de la programul lor de studii) trebuie să completeze următorul formular:

Mai multe detalii despre CSE-UVT se pot găsi în Statutul Clubului Studenților de Elită, aprobat prin Hotărârea Senatului UVT nr. 54/19.02.2015.

  Statutul Clubului Studenților de Elită din UVT (475,0 KiB, 288 hits)

Contact forms by 123ContactForm

blog post

Rezultate redistribuiri lunare – octombrie

Rezultate redistribuiri lunare – octombrie

Studenţii îşi pot ocupa locul de cazare până cel târziu miercuri, 04.11.2014.

Cererile care au fost depuse după data 23.10.2015 vor fi luate în considerare pentru următoarea etapă de redistribuiri.

Pentru a se putea caza, studenții trebuie să se prezinte personal la sediul OSUT, cu buletinul, pentru a ridica dispoziția de cazare.

Program sediu OSUT:

Joi, 29.10.2015: 09:00 – 17:00

Vineri, 30.10.2015: 09:00 – 14:00

Luni, 02.11.2015: 09:00 – 17:00

Marți, 03.11.2015: 09:00 – 17:00

Miercuri, 04.11.2015: 09:00 – 17:00

  Redistribuiri lunare octombrie (564,3 KiB, 1.120 hits)

blog post

Candidaturi „Democrația în UVT” 2015

Facultatea de Arte și Design

Senat:

VIȚIONESC Ioana

  Scrisoare de intenție (45,8 KiB, 0 hits)

  CV (113,6 KiB, 56 hits)

  Declarație (241,4 KiB, 25 hits)

Consiliu:

DORIN Andreea

  CV (246,4 KiB, 29 hits)

  Declaratie (250,8 KiB, 14 hits)

  Scrisoare de intenție (103,4 KiB, 28 hits)

MIC Bianca

  CV (138,0 KiB, 27 hits)

  Declaratie (98,3 KiB, 16 hits)

  Scrisoare de intenție (100,3 KiB, 20 hits)

SHAZER Simin

  CV (156,8 KiB, 46 hits)

  Declarație (140,7 KiB, 26 hits)

  Scrisoare de intenție (108,4 KiB, 38 hits)

STARK Medeea

  CV (138,4 KiB, 29 hits)

  Declarație (94,1 KiB, 17 hits)

  Scrisoare de intenție (168,3 KiB, 26 hits)

VIȚIONESC Ioana

  CV (113,6 KiB, 24 hits)

  Declarație (241,4 KiB, 12 hits)

  Scrisoare de intenție (45,8 KiB, 52 hits)

Mai mult.. »

blog post

Burse sociale

Bursele de ajutor social se acordă în baza actelor doveditoare corespunzătoare, ce vor fi depuse semestrial la secretariatul facultății (cu excepția FEAA, unde se vor depune la InfoCentru). Actele necesare pentru obținerea bursei sociale pot fi găsite în următorul link:

  Acte necesare pentru obținerea bursei sociale (163,3 KiB, 3.140 hits)

Bursele pentru activitatea academică sunt cumulabile cu bursele sociale, studentul putând beneficia de ambele tipuri de burse pe parcursul unui an universitar: bursele sociale se cumulează cu cele de performanță, merit sau studiu.

Plafonul maxim de venit lunar mediu pe membru de familie este de 736 lei.

Cuantumul bursei sociale este de 200 lei.

În acest semestru, termenul limită pentru  depunerea dosarelor cu actele necesare pentru obținerea bursei sociale este 6 noiembrie.

blog post

Democrația în UVT!

   Democrația în UVT!

    Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT) demarează proiectul Democraţia în UVT, ediţia 2015, constând în organizarea alegerilor pentru studenţii reprezentanţi în Consiliile Facultăţilor, Senatul UVT, Consiliile Şcolilor Doctorale şi Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), precum şi pentru studenţii şefi de cămin.

democratia_in_uvt

Calendarul de desfăşurare a alegerilor este următorul:

– 16-23.10.2015 (ora 23:59) – depunerea candidaturilor pentru posturile de student-consilier, student-senator, student membru în Consiliul Şcolii Doctorale sau student membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, prin trimiterea CV-ului, a scrisorii de intenţie şi a unei declaraţii privind neapartenenţa în strucutura de conducere al unei organizaţii ce aparţine unui partid politic pe adresa de e-mail alegeri@osut.ro;

– 25.10-03.11.2015 – campanie electorală;

– 04.11.2015, orele 09:00-20:00 – alegeri studenţi-consilieri şi reprezentanţi în Consiliu Şcolii Doctorale (individual pentru fiecare facultate în parte);

– 05.11.2015, orele 09:00-20:00 – alegeri studenţi-senatori şi reprezentanţi CSUD (universale, la nivel de UVT).

 

democratia_in_uvt_camine

Pentru alegerile pentru funcţia de şef de cămin, calendarul de desfăşurare este următorul:

– 16-22.10.2015 (ora 23:59) – depunerea candidaturilor, prin trimiterea CV-ului, a scrisorii de intenţie şi a unei declaraţii privind neapartenenţa în strucutura de conducere al unei organizaţii ce aparţine unui partid politic pe adresa de e-mail alegeri@osut.ro;

– 23-26.10.2015 – campanie electorală;

– 27.10.2015, orele 13:00-21:00 – alegeri (individual pentru fiecare cămin în parte).

Orice student înmatriculat la UVT are dreptul să candideze!

Campania electorală sau promovarea candidaturilor sunt strict INTERZISE înaintea calendarului precizat mai sus.

  Regulament de alegere a studenților reprezentanți din UVT (508,7 KiB, 122 hits)

blog post

Orare semestrul I 2015-2016

Articol în curs de actualizare!

1.ORAR DISCIPLINE COMPLEMENTARE TRANSVERSALE

  Discipline transversale Facultatea de Arte și Design (210,4 KiB, 144 hits)

  Orar Curs Fractali CBG (75,9 KiB, 72 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Drept (218,4 KiB, 88 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (76,6 KiB, 0 hits)

  Orar Prim Ajutor Facultatea de Educație Fizică și Sport (68,5 KiB, 188 hits)

  Grupe Studenți Prim Ajutor (173,7 KiB, 121 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Fizică (57,4 KiB, 76 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (85,1 KiB, 373 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Matematica si Informatica (172,0 KiB, 109 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Muzică și Teatru (8,0 KiB, 87 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Sociologie și Psihohologie (62,6 KiB, 442 hits)

  Discipline transversale Facultatea de Știinte Politice, Filosofie și Știinte ale Comunicării (66,4 KiB, 191 hits)

2.ORAR EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – CURS GENERAL

  Orar Educație Fizică (125,0 KiB, 1.693 hits)

3.Facultatea de Arte și Design

4.Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

  Orar Biologie Licență (241,9 KiB, 93 hits)

  Orar Biologie Master (236,9 KiB, 31 hits)

  Orar Chimie Licență (108,9 KiB, 45 hits)

  Orar TA Master (125,7 KiB, 23 hits)

 

  Orar Geografie Licență (102,3 KiB, 56 hits)

  Orar Geografia Turismului Licență (112,0 KiB, 42 hits)

  Orar Planificare teritorială Licență (145,1 KiB, 33 hits)

  Orar Știința mediului Licență (145,9 KiB, 35 hits)

  Orar Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului (86,3 KiB, 19 hits)

  Orar Dezvoltare și amenajare turistică (84,1 KiB, 20 hits)

  Orar Sisteme informatice geografice (83,4 KiB, 19 hits)

5.Facultatea de Drept

  Orar anul I (193,7 KiB, 312 hits)


  Orar anul II (181,9 KiB, 112 hits)


  Orar anul III (176,9 KiB, 56 hits)


  Orar anul IV (172,6 KiB, 48 hits)


  Orar Master (96,3 KiB, 75 hits)

6.Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor

  Orar semestrul I Licență (464,8 KiB, 306 hits)

  Orar semestrul I Master (184,1 KiB, 45 hits)

 

7.Facultatea de Educație Fizică și Sport

  Orar Anul I Licenta (523 bytes, 193 hits)

  Orar Sport Licenta Anul II (272,3 KiB, 74 hits)

  Orar Sport Anul III Licenta (99,8 KiB, 39 hits)

  Orar Sport Master (1,2 MiB, 38 hits)

8.Facultatea de Fizică

  Orar Fizică Licență (282,0 KiB, 68 hits)


  Orar Fizică Master (207,3 KiB, 19 hits)

9.Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

  Orar LL sârbă și croată (136,5 KiB, 58 hits)


  Orar LL rusă (140,9 KiB, 55 hits)


  Orar LL latină (135,2 KiB, 30 hits)


  Orar LL germană (137,3 KiB, 66 hits)


  Orar LL franceză (150,6 KiB, 65 hits)


  Orar LL engleză (136,7 KiB, 201 hits)


  Orar LMA germană (122,7 KiB, 49 hits)


  Orar LMA engleză și franceză (139,2 KiB, 118 hits)


  Orar Studii Culturale (120,4 KiB, 77 hits)


  Orar Istorie (108,4 KiB, 106 hits)

10.Facultatea de Matematică și Informatică

  Orar Matematică Anul I (39,0 KiB, 82 hits)

  Orar Matematică Anul II (36,4 KiB, 44 hits)


  Orar Matematică Anul III (37,4 KiB, 26 hits)

  Orar Informatică anul I (15,0 KiB, 229 hits)


  Orar Informatică și Informatică Aplicată Anul II (15,0 KiB, 84 hits)


  Orar Informatică și Informatică Aplicată Anul III (15,3 KiB, 36 hits)


  Orar Informatică Aplicată an I (15,1 KiB, 165 hits)


  Orar Informatică Engleză an I (14,9 KiB, 147 hits)


  Orar Informatică Engleză an II (15,2 KiB, 66 hits)


  Orar Informatică Engleză an III (14,6 KiB, 51 hits)


  Orar AIDC (14,8 KiB, 41 hits)


  Orar IACD (14,6 KiB, 28 hits)


  Orar IASTE (15,3 KiB, 36 hits)


  Orar IS (14,7 KiB, 42 hits)

  Orar Matematică Anul I Master (37,2 KiB, 18 hits)


  Orar Matematică Anul II Master (37,2 KiB, 17 hits)

11.Facultatea de Muzică

  Orar Muzică (340,8 KiB, 106 hits)

12.Facultatea de Sociologie și Psihologie

  Psihologie (52,1 KiB, 207 hits)

  Asistență socială (129,5 KiB, 78 hits)

  Pedagogie (35,6 KiB, 67 hits)

  Psihopedagogie specială (36,3 KiB, 47 hits)

  Pedagogia invatamantului primar si prescolar (35,8 KiB, 65 hits)

  Orar Master (756,5 KiB, 87 hits)

13.Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării

  Orar Publicitate an I (95,0 KiB, 179 hits)


  Orar Publicitate an II (165,4 KiB, 88 hits)


  Orar Publicitate an III (170,8 KiB, 63 hits)


  Orar CRP an 1 (317,8 KiB, 251 hits)


  Orar CRP an 2 (247,8 KiB, 121 hits)


  Orar CRP an 3 (175,1 KiB, 106 hits)


  Orar Filosofie an I (113,1 KiB, 113 hits)

  Departamentul de Științe Politice (181,1 KiB, 233 hits)

 

blog post

Informații despre cazarea pe timpul verii 2015 și pentru anul universitar 2015-2016

Dragi studenţi,

Vă anunţăm că a început perioada de depunere a cererilor de cazare pe perioada verii, precum şi pentru anul universitar 2015-2016. Astfel, vă rugăm să citiţi cu atenţie Regulamentul de cazare în căminele UVT, aprobat în şedinţa Senatului UVT din data de 05.06.2015.

Cazare pe perioada verii 2015

Cererile pentru cazarea în căminele UVT pe perioada verii se depun la sediul OSUT (UVT, bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, etaj 2, camera 247) sau pe adresa de e-mail cazarevara@osut.ro, în perioada 8 iunie-13 iulie 2015. Acestea vor fi conform formularului anexat Regulamentului de cazare în căminele UVT (Anexa 4). Cazarea pe perioada verii începe la data de 21.07.2015.

În această vară căminele C 12, C 13, C 16 și C 17 vor fi închise pentru realizarea de dezinsecții și deratizări, lucrări de igienizare și de întreținere. Astfel, cazarea studenților UVT pentru perioada verii 2015 se va face doar în căminele Camelia, C 3 și C 15.

În căminele C 12 și C 13 în această vară vor fi reabilitate complet băile de la fiecare etaj.

De asemenea, și în căminele care sunt deschise pe perioada verii vor avea loc lucrări de întreținere, dezinsecție și deratizare, astfel studenții care locuiesc în aceste cămine au OBLIGAȚIA de a permite accesul în camere pentru astfel de lucrări și de a respecta normele necesare impuse de acestea.

Mai mult.. »

blog post

Rezultate alegeri șef de cămin

rezultate

 

blog post

Rezultate alegeri studenți reprezentanți

Căminul C 3

Medeea Stark – 38 voturi

Căminul C 12

Loredana Luțescu – 78 voturi

Constantin Geamănu – 97 voturi

Căminul C 13

Vasile Gelatu – 80 voturi

Căminul C 15

Bogdan Giurconiu – 130 voturi
Daniel Munteanu – 72 voturi

Căminul C 16

Lucian Oniga – 77 voturi
Ana Vidoni – 25 voturi

Căminul C 17

Roxana Trif – 48 voturi

Căminul Cameliei

Diana Mihăiță – 41 voturi

Căminul Drept

Victor Coldea – 61 voturi
Vlad Pașalău – 39 voturi

Mai mult.. »

blog post

Candidaturi șef de cămin

 

Candidaturi șefi de cămin

Cămin Camelia

Candidat: Diana Mihăiță

  Curriculum Vitae (205,9 KiB, 51 hits)

  Declarație (55,0 KiB, 32 hits)

  Scrisoare de intenție (110,6 KiB, 33 hits)

Cămin Drept:

Candidat: Coldea Cristian Victor

  Curriculum Vitae (353,3 KiB, 35 hits)

  Declarație (170,8 KiB, 23 hits)

  Scrisoare de intenție (171,3 KiB, 22 hits)

Candidat: Pasalau Vlad

  CV-Pasalau.pdf (324,6 KiB, 33 hits)

  Declarație (109,1 KiB, 17 hits)

  Scrisoare de intenție (99,4 KiB, 19 hits)

Cămin C3

Candidat: Medeea Stark

  Curriculum Vitae (138,9 KiB, 60 hits)

  Declarație (92,9 KiB, 31 hits)

  Scrisoare de intenție (167,3 KiB, 42 hits)

Cămin C12

Candidat: Geamănu Constantin-Gabriel

  CV-Geamanu.pdf (447,4 KiB, 77 hits)

  Declarație (340,8 KiB, 31 hits)

  Scrisoare de intenție (251,9 KiB, 50 hits)

Candidat: Luțescu Maria-Loredana

  Curriculum Vitae (74,7 KiB, 68 hits)

  Declarație (22,8 KiB, 29 hits)

  Scrisoare de intenție (84,3 KiB, 41 hits)

Cămin C13

Candidat: Vasile Viorel Gelatu

  Curriculum Vitae (173,5 KiB, 61 hits)

  Declarație (94,5 KiB, 31 hits)

  Scrisoare de intenție (96,1 KiB, 35 hits)

Cămin C15

Candidat: Giurconiu Bogdan

  Curriculum Vitae (245,0 KiB, 45 hits)

  Declarație (93,5 KiB, 27 hits)

  Scrisoare de intenție (122,7 KiB, 32 hits)

Candidat: Muntean Daniel

  Declarație (60,7 KiB, 0 hits)

  Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție (276,9 KiB, 37 hits)

Cămin C16

Candidat: Oniga Lucian Cosmin

  Curriculum Vitae și Scrisoare de intenție (268,4 KiB, 46 hits)

  Declarație (189,6 KiB, 23 hits)

Candidat: Vidoni Ana 

  Curriculum Vitae (211,6 KiB, 51 hits)

  Declarație (103,5 KiB, 19 hits)

  Scrisoare de intenție (101,9 KiB, 21 hits)

Cămin C17

Candidat: Trif Roxana-Ioana

  Curriculum Vitae (100,9 KiB, 45 hits)

  Declarație (55,0 KiB, 20 hits)

  Scrisoare de intenție (109,9 KiB, 15 hits)

Pentru alegerile pentru funcţia de şef de cămin, calendarul de desfăşurare este următorul:

– 23-26.10.2015 – campanie electorală;

– 27.10.2015, orele 13:00-21:00 – alegeri (individual pentru fiecare cămin în parte).

Orice student înmatriculat la UVT are dreptul să candideze!

Campania electorală sau promovarea candidaturilor sunt strict INTERZISE înaintea calendarului precizat mai sus.

blog post

BCR CITY CARD

Astăzi trăiești cea mai frumoasă perioadă. BCR City Card din Pachetul CAMPUS BCR a fost creat ca tu să te bucuri și mai mult de ea. Ieșirile cu prietenii, vacanțele, shoppingul sau party-urile, toate vor fi mai mai bune atunci când ai BCR City Card în buzunar.

Pentru că suntem Banca Oficială a Capitalei Europene a Tineretului, știm care sunt lucrurile importante pentru tine. De aceea, dacă ai între 18 și 29 de ani, alege Pachetul CAMPUS BCR și ai:

 • zero lei comision pentru administrarea lunară a pachetului;
 • zero lei comision la plata cu cardul la orice comerciant sau ori de câte ori îți încarci cartela de telefon mobil la orice bancomat BCR:
 • zero lei comision pentru retragerea de numerar sau interogarea soldului la orice bancomat BCR;
 • un bilet  în plus la film pentru fiecare bilet achiziționat în fiecare zi de marți, în orice locație Cinema City;
 • șansa de a câștiga una dintre cele 100 de tablete dacă îți achiziționezi Pachetul CAMPUS BCR și efectuezi minim 3 tranzacții.

AVANTAJE:

 • Card instant pe care îl poți folosi imediat
 • ZERO costuri de emitere și administrare
 • plăți la comercianți fără comision
 • plăți rapide prin tehnologia contactless
 • RETRAGERI de numerar GRATUITE la ATM BCR
 • acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7:
  • la orice bancomat din România şi din străinătate pentru obţinerea de numerar
  • în zonele Easy 24 Banking BCR unde se pot efectua, cu ajutorul cardului, operaţiuni prin intermediul ATM-urilor, MFM-urilor (Maşini Multifuncţionale) şi a telefonului
 • REDUCERI la partenerii City Card
 • REDUCERI la plata cumpărăturilor cu cardul la partenerii BCR (detalii pe bcr.ro)
 • plata sau retragerea de monedă locală, oriunde în lume
 • siguranţa sporită a tranzacţiilor datorită tehnologiei cip încorporate
 • schimbarea codului PIN direct la ATM BCR, fără comision

Cardul de debit BCR CITY CARD poate fi al tău imediat! Grăbeşte-te şi solicită-l chiar acum!

CARACTERISTICI

BCR City Card este un card de debit instant ataşat la contul curent în lei, cu tehnologie cip încorporată si functionalitate contact si contactless.

BCR City Card poate fi utilizat în România şi în străinătate pentru plata cumpărăturilor sau pentru retragere de numerar, oriunde este afişată sigla Maestro.

Poţi solicita simplu si rapid cardul BCR City Card instant, pe loc chiar prima dată când vii la BCR pentru Pachetele Xteen BCR sau Campus BCR.

COSTURI:

Principalele condiţii de emitere şi utilizare ale cardului BCR CITY CARD, valabile în prezent:

Tip Comision BCR City Card
Comision emitere Card
– principal 0 Lei
– la reînnoire 0 Lei
– suplimentar 0 Lei
Comision mentenanţă lunară Card principal 0 Lei
Comision mentenanţă lunară Card suplimentar 0 Lei
Retragere numerar ATM-uri BCR 0 Lei
Comision interogare sold la ATM-urile BCR 0 Lei