Skip to Content

blog post

Drepturile și obligațiile studenților în sesiune

Deoarece vrem să fiți tot timpul informați corect și complet, v-am pregătit un articol pentru a fi lămuriți asupra drepturilor și obligațiilor pe care le aveți în timpul sesiunilor de examene. Toate aceste drepturi și oblgiații se regăsesc în Codul drepturilor și obligațiilor studentului UVT, pe care îl puteți consulta AICI. Vă invităm să citiți cu atenție fiecare parte a articolului, pentru a nu avea nicio nelămurire cu privire la sesiunea de examene.

Drepturi:

• Dreptul de a se prezenta la examene de cel mult trei ori în regim gratuit. Pentru studentul care nu se prezintă la examenele planificate în sesiunea respectivă se trece „absent”, astfel consumându-și șansa de a se mai prezenta la examen în sesiunea respectivă la aceeași disciplină.

• Dreptul de a fi evaluat doar după prevederile fișei disciplinei care a fost prezentată la începutul semestrului de către cadrul didactic titular al disciplinei. Modificări la modalitatea de evaluare prevăzută în fișa disciplinei pot fi făcute doar cu acordul studenților.

• Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea programei.

• Dreptul de a cunoaște baremul după care a fost evaluat.

• Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dezabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibila prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de disciplină, astfel încât metoda alternativa indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării.

• Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută în prima fază de către profesorul examinator, în prezenţa contestatarului. În a doua fază, contestaţia va fi soluţionată de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care studentul solicită acest lucru. Dacă studentul face această solicitare, comisia va consulta şi cadrul / cadrele didactic/e care au realizat examinarea contestată.

• Dreptul de a-și mări nota, la maxim două discipline pe semestru, patru pe an, indiferent dacă studentul este integralist sau nu în momentul respectiv. Examenele de mărire de notă se desfășoară în sesiunile II și III aferente fiecărui semestru, în regim gratuit, pe baza cererilor depuse de studenţi la secretariatul facultăţii, adresată decanului facultății, cerere înregistrată cu cel târziu cinci zile înaintea perioadei stabilite pentru sesiunea de mărire. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială.

• Dreptul de a-și vedea lucrarea de examen după acordarea notei finale în prezenţa cadrului didactic și de a solicita informaţii cu privire la punctajul acordat.

• Dreptul de a fi reexaminat de către un alt cadru didactic în cazul în care studentul solicită acest lucru, doar după două (2) prezentări nepromovate. Cererea va fi adresata Consiliului facultății.

Obligații:

• Obligația de a respecta prevederilor privind frecvenţa minimă obligatorie stabilită în fișa disciplinei. În caz contrar, studentul este sancţionat cu refuzul primirii la examen și cu obligaţia de a reface activităţile prevăzute pentru acea disciplină.

• Obligația de a prezenta carnetul de student și cartea de identitate în momentul prezentării la examen, iar profesorul examinator este obligat să treacă nota în carnet.

• Obligația de a nu încerca să promoveze probele de evaluare (examene, verificări, proiecte, teste etc.) prin fraudă. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat de către Rector, la propunere Consiliului facultăţii, în urma sesizării titularului de disciplină.

• Obligația de a preda proiectul (în cazul în care acesta este stabilit pentru o disciplină anume) constituie o condiţie de prezentare la examene la disciplina respective. Nota obţinută la proiect se va include în nota de examen, cu o pondere precizată în prealabil în fişa disciplinei.

• În cazul susţinerii examenului sub formă orală, evaluarea se va desfășura în prezenţa a minimum doi alţi studenţi.

Perioadele de desfășurare a sesiunilor de examene pentru semestrul 1 al anului universitar 2014-2015:

Sesiunea A-I: 17 ianuarie – 8 februarie 2015;
• Vacanță: 9-15 februarie 2015;
Sesiunea A-II (restanțe – gratuite pentru examenele din acest an universitar & măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru): 16-22 februarie 2015;
Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar & măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru) pentru studenții din ani neterminali: 7-20 septembrie 2015.
Sesiunea C (restanțe – gratuite pentru examenele restante din acest an universitar & măriri de note – gratuite, maxim 2/semestru) pentru studenții din ani terminali: 22 iunie – 5 iulie 2015.
Sesiunea D (doar pentru studenții din ani terminali, cu taxă de 150 lei/examen): 7-13 septembrie 2015.

Taxe de examinare/reexaminare:

• Primele trei prezentări din același an universitar la un examen sunt GRATUITE.
• Examenele de mărire de notă sunt GRATUITE, în limita a maxim două măriri/semestru.
• Pentru examenele restante din anii universitari precedenți se percepe o taxă de 100 de lei/examen.
• Pentru examenele din sesiunea extraordinară D (a patra dintr-un an universitar), dacă aceasta se organizează, se percepe o taxă de 150 de lei/examen.

blog post

Participă la studiul trendence Graduate Barometer 2015– ediţia europeană!

Dragă student/ă,

Bine ai venit la studiul studenţesc anual al Institutului trendence – Graduate Barometer Europe 2015 / Barometrul Absolvenţilor din Europa 2015!

 Sondajul de opinie se desfăşoară online în limba engleză şi franceză şi este rapid şi uşor de completat. În plus, poţi participa la această ediţie într-un mod confortabil şi sigur şi prin intermediul unui dispozitiv mobil (smartphone, tabletă, etc).

 Pentru a începe completarea chestionarului, accesează link-ul:   www.trendence-gradbarometer.eu

 Termenul limită pentru participarea la trendence Graduate Barometereste 15 februarie 2015.

Universitatea noastră este una dintre cele peste 1000 de universităţi participante la sondajul trendence Graduate Barometer, cel mai cuprinzător sondaj din Europa privind educaţia şi cariera.

Întrebările aflate în chestionar urmăresc să afle cât eşti de mulţumit/ă de studiile tale şi universitatea la care studiezi, dar şi care îţi sunt aşteptările privind viitoarea ta carieră. Sondajul reuneşte opiniile studenţilor din diferite ţări europene şi explorează diferenţele şi similitudinile care există între țările europene.

După ce ai completat chestionarul, poţi vedea profilul studenţilor din România rezultat în urma ediţiei 2014 în comparaţie cu rezultatele altor studenţi din Europa. Mai mult decât atât, ai şansa de a câştiga prin tragere la sorţi unul din următoarele premii:

5 x 2.250 RON vouchere BestChoice Europe eShop*

10 x 900 RON vouchere BestChoice Europe eShop*

Acest sondaj este realizat în colaborare cu partenerul nostru, Institutul trendenceGmbH din Berlin, Germania (www.trendence.com). Te asigurăm de faptul că răspunsurile tale vor fi anonimizate şi datele tale vor fi protejate conform legislaţiei.

Cu respect şi cele mai bune urări,

 Universitatea de Vest din Timişoara

*Puteţi folosi voucherul dumneavoastră BestChoice Europe în peste 70 renumite magazine, restaurante, cinematografe, hoteluri, magazine online, evenimente, etc. Aveţi posibilitatea de a folosi creditul obţinut în diferite magazine partenere şi de a combina mai multe coduri de voucher.

blog post

Redistribuiri lunare de locuri de cazare

cover-site-cazari-Din dorinţa de a oferi locuri de cazare pentru cât mai mulţi studenţi şi de a păstra permanent căminele UVT la un grad de ocupare cât mai ridicat, Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), împreună cu Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT), conform Regulamentului de cazare în căminele UVT, organizează LUNAR câte o etapă de redistribuiri de locuri de cazare.

Studenţii UVT care doresc să obţină un loc de cazare în căminele UVT pot depune o cerere la sediul OSUT (clădirea centrală UVT, bulevardul Vasile Pârvan numărul 4, etajul 2, camera 247 – program de lucru: luni-vineri, între orele 09:00-17:00) sau online, completând formularul de AICI.

De asemenea, în cadrul acestor etape de redistribuire de locuri de cazare se pot depune şi cereri de TRANSFER dintr-un cămin UVT în alt cămin UVT.

Locurile de cazare vor fi distribuite ţinând cont de criteriile prevăzute în Regulamentul de cazare în căminele UVT, la fel ca în etapele precedente. Astfel, studenţii pot depune cereri atât pe caz social, cât şi pe criterii academice (ţinându-se cont inclusiv de activităţile extracurriculare ale studenţilor, desfăşurate în anul universitar precedent sau în anul universitar în curs). Studenţii care depun cerere pe caz social pot primi loc de cazare doar în cămine cu camere de 4-5 locuri.

Acolo unde este cazul, cererile de cazare sunt însoţite de dosarul care cuprinde adeverinţele sau documentele care atestă încadrarea într-un anumit caz social (conform Anexei 3), de adeverinţele de voluntariat sau de adeverinţele pentru dovedirea participării la activităţile academice extracurriculare.

Media care va conta la calculul punctajului de cazare va fi media ponderată a anului universitar 2013-2014 (după sesiunile 1, 2 şi 3 de examene şi măriri de note şi, inclusiv, după sesiunea extraordinară din septembrie) pentru studenţii din anul 2, 3, 4 şi 2 master, respectiv media de admitere pentru studenţii din anul 1 licenţă şi master.

TOATE CERERILE TREBUIE SĂ FIE ÎNSOŢITE DE O COPIE DUPĂ CARTEA DE IDENTITATE!

  Regulament de cazare în căminele UVT 2014-2015 (492,0 KiB, 3.617 hits)

  Acte cazare caz social (466,2 KiB, 1.012 hits)

  Punctaj cazare (241,0 KiB, 385 hits)

blog post

Cardul Euro26, super-reduceri pentru studenţi

10557167_734985489901327_56961278122846591_n

Cinci milioane de posesori de carduri, emise de 42 de organizaţii din întreaga Europă, 60.000 de disconturi care te aşteaptă să te bucuri de ele în fiecare zi. Cam aşa poate fi caracterizată în cifre comunitatea tinerilor posesori de carduri Euro26, cea mai mare şi mai cool din Europa.

Cardul Euro26 este emis de reţeaua europeană EYCA (European Youth Card Association)  şi face ca sezonul reducerilor pentru tineri să ţină tot anul. Scopul EYCA este să creeze în Europa o comunitate de tineri activi, implicaţi în societate, interesaţi de cultură şi de contexte sociale diferite. Practic, călătoreşti, citeşti, te informezi, te bucuri de timpul tău liber şi de pasiunile tale împreună cu reducerile şi beneficiile cardului Euro26!

Studenţii din Timişoara au nevoie de cardul Euro26 pentru a beneficia de gratuitate pentru transportul în comun: primeşti 50 % reducere pentru abonament la chioşcul RATT, iar 50 % din preţul abonamentului va fi decontat ulterior de universitate pe baza chitanţei pe care o depui la secretariatul facultăţii tale.

 Vrei Card Euro26?

Nu te costă nimic, e valabil patru ani şi-ţi oferă o mulţime de reduceri, beneficii şi concursuri!

Completează formularul de aici: http://euro26.ro/get-the-card/, iar a doua zi te aşteptăm în sediul OSUT (sediul central UVT, Bulevardul Vasile Pârvan numărul 4, etaj 2, camera 247) ca să-l ridici!

 Articol de Adelina Poenar

blog post

STUDENȚII DE AZI, PROFESIONIȘTII DE MÂINE!

cariera

Având în vedere că studenții de azi vor deveni profesioniștii de mâine – echipa Universității de Vest și OSUT vă recomandă experiența participării în proiectul „Studenții de azi, Profesioniștii de mâine”, cofinanțat din POSDRU 2007-2013, AP 2, DMI 2.1.

De ce să vă înscrieți?

1. Întâlniți persoane cheie din companii relevante pe piața muncii, care vor veni să discute cu voi aspecte legate mediul socio-economic, în care ulterior vă veți putea căuta un loc de muncă;

2. Participați la activități de consiliere și orientare în carieră, care vă vor oferi o oglindă clară asupra competențelor și abilităților dezvoltate până în prezent și aflați o serie de recomandări pentru viitorul vostru personal și profesional;

3. Experimentați o zi în una sau mai multe companii relevante pentru specializarea voastră, prin participarea la vizitele de studiu organizate prin proiect.

În plus, aveți șansa de a beneficia de:

 • Subvenții pentru participare;
 • Burse.

NU STAȚI MULT PE GÂNDURI, LOCURILE SUNT LIMITATE!!!

*Pentru înscriere și informații suplimentare, accesați www.cariera.uvt.ro

blog post

Chestionar privind procesul de internaționalizare în cadrul Universității de Vest din Timișoara

Dragi studenţi,

Universitatea de Vest din Timișoara participă într-un proiect numit “Internaționalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate (IEMU)”, cu scopul de a dezvolta o strategie instituţională de internaţionalizare.

Ca parte din proiect, studenţii UVT sunt rugaţi să completeze chestionarul ce poate fi accesat aici:  https://www.surveymonkey.com/s/UVT şi este disponibil până la finalul lunii ianuarie 2015.  Completarea acestui chestionar necesită doar câteva minute. Toate răspunsurile sunt confidenţiale şi rămân anonime. Rezultatele vor fi procesate de către o echipă de experţi internaţionali şi sunt extrem de importante pentru acest exerciţiu instituţional.

Chestionarul îşi propune să dezvăluie informaţii referitoare la modul în care studenţii UVT percep procesul de internaţionalizare, incluzând aici şi motivele pentru care se aplică pentru mobilităţi în străinătate (prin Programul Erasmus, CEEPUS, SEE etc.), dar şi obstacolele întâlnite în acest sens.

 Informaţiile care rezultă vor ajuta la identificarea paşilor pe care UVT trebuie să îi urmeze pentru a definitiva procesul de internaţionalizare instituţională.

Vă mulţumim tuturor celor care răspundeţi acestei solicitări!

blog post

Redistribuiri locuri de cazare – 18.12.2014

În tabelul de mai jos găsiţi lista cu redistribuirile de locuri de cazare libere, etapa a patra.

Studenţii cărora li s-a alocat un loc de cazare vor putea să îl preia vineri, 19.12.2014, sau în perioadele 22-23.12.2014 şi 5-6.01.2015.

Următoarea etapă de cazare va avea loc în luna ianuarie 2015.

Se pot depune în continuare cereri de cazare în căminele UVT sau transfer dintr-un cămin UVT în alt cămin UVT la sediul OSUT (clădirea centrală UVT, bulevardul Vasile Pârvan numărul 4, etaj 2, camera 247 – program de lucru: luni-vineri, între orele 09:00-17:00) sau online, completând formularul de AICI. Mai multe detalii, AICI.

  Listă redistribuiri locuri de cazare - 18.12.2014 (259,0 KiB, 567 hits)

blog post

25 de ani de la Revoluția din 1989, 25 de ani de libertate!

Atunci…

În ziua de 11 decembrie 1989, la o emisiunea politică de la TV Budapesta, s-au difuzat imagini video din Timișoara, avându-l în prim plan pe preotul reformat László Tőkés, care cerea sprijin pentru a nu fi mutat din parohia pe care o conducea. Până în ziua de 15 decembrie 1989, enoriașii și un număr mic de cetățeni ai orașului au vegheat în fața parohiei din Piața Maria. În acea seară, angajați ai Securității, îmbrăcați civil, au încercat arestarea participanților, incidentul ducând la izbucnirea unor încăierări.

Pe 16 decembrie a izbucnit un protest în Timișoara, ca răspuns la încercarea guvernului de a-l evacua pe pastor. Acesta făcuse recent comentarii critice la adresa regimului în mass media internațională, iar guvernul a considerat că incita la vrajbă etnică. La cererea guvernului, episcopul său l-a revocat din post. Enoriașii s-au adunat în jurul casei sale, pentru a-l proteja de hărțuire și evacuare. Acestora s-au alăturat tot mai mulți trecători.

Când a devenit evident că mulțimea nu va dispărea, primarul a făcut câteva declarații, sugerând că s-ar fi răzgândit în privința evacuării lui Tőkés. Mulțimea însă a început să cânte sloganuri anticomuniste. Forțele miliției și ale Securității au intrat în scenă. La 7:30 pm, protestul s-a extins, cauza inițială trecând în planul secund. Unii protestatari au încercat să incendieze clădirea care găzduia comitetul județean al Partidului Comunist Român (PCR). Securitatea a răspuns cu gaze lacrimogene și jeturi de apă, în timp ce miliția a recurs la forță și la arestarea multora. Ei s-au mutat în jurul Catedralei Mitropolitane și au plecat într-un marș de protest prin oraș, confruntându-se din nou cu forțele de securitate.

Protestele au continuat în ziua următoare, 17 decembrie. Protestatarii au intrat în Comitetul Județean și au aruncat pe fereastră documentele partidului, broșurile de propagandă, scrierile lui Ceaușescu și alte simboluri ale puterii comuniste. Au încercat din nou să incendieze clădirea, dar de această dată au fost opriți de unități militare. Semnificația prezenței armatei pe străzi poate fi una singură: ordinele au venit de la cel mai înalt nivel, probabil chiar de la Ceaușescu. Armata a eșuat în încercarea sa de a restabili ordinea, reușind să transforme Timișoara într-un infern: focuri de armă, victime, lupte de stradă, mașini în flăcări,TAB-uri care transportau forțe de securitate înarmate și tancuri. După ora 20:00, se trăgeau focuri de armă din Piața Libertății până la Operă, inclusiv în zona podului Decebal, Calea Lipovei și Calea Girocului. Tancuri, camioane și TAB-uri blocau accesul în oraș, în timp ce elicopterele patrulau zona. După miezul nopții protestele s-au domolit.

Între timp, la București, pe 17 decembrie 1989, Ceaușescu a obținut aprobarea folosirii forței pentru înăbușirea revoluției de la Timișoara.

Pe 18 decembrie Nicolae Ceaușescu i-a convocat la reședința sa din București pe oamenii cheie ai conducerii de stat. Avionul prezidențial a decolat la ora 9.30 și, pentru prima oară, a fost însoțit pe tot teritoriul țării și deasupra apelor teritoriale din Marea Neagră de patru avioane de vânătoare tipul MIG, fapt repetat și la întoarcere, pe 20 decembrie.

În dimineața zilei de 18 decembrie, centrul Timișoarei era păzit de soldați și agenți de Securitate în haine civile. Primarul a cerut o adunare a partidului la Universitate, cu scopul de a condamna „vandalismul” zilelor precedente. Astfel a interzis populației să circule în grupuri mai mari de două persoane. Sfidând interdicțiile, un grup de 30 de tineri au înaintat spre Catedrala Ortodoxă, unde au fluturat drapele tricolore din care tăiaseră stema comunistă. Așteptându-se să se tragă în ei, au început să cânte „Deșteaptă-te, române!”, un vechi cântec patriotic care fusese interzis din 1947. Într-adevăr s-a tras asupra lor, unii dintre ei au murit, alții au fost răniți grav, în timp ce unii au avut norocul să scape.

La 19 decembrie, Radu Bălan și Ștefan Gușă au vizitat muncitorii din fabricile timișorene, dar au eșuat în a-i determina să-și continue munca. Pe 20 decembrie, coloane masive de muncitori au intrat în oraș. 100.000 de protestatari au ocupat Piața Operei (astăzi „Piața Victoriei”) și au început să strige sloganuri anti-guvernamentale: „Noi suntem poporul!”„Armata e cu noi!”„Nu vă fie frică, Ceaușescu pică!”. În foaierul Teatrului Național din Timișoara o serie de cetățeni curajoși vor crea Frontul Democratic Român, cu un Program politic în care se regăseau cererile celor aflați în Piață.

La 20 decembrie, trenuri încărcate cu muncitori de la fabrici din Oltenia au sosit la Timișoara. Regimul a încercat să-i folosească la înăbușirea protestului, dar până la urmă aceștia s-au alăturat timișorenilor. Un muncitor explica: „Ieri, directorul fabricii noastre și un oficial al Partidului ne-au strâns în curte, ne-au dat bâte din lemn și ne-au spus că huliganii și ungurii devastează Timișoara și că este de datoria noastră se mergem acolo și să ajutăm la înăbușirea demonstrațiilor. Dar acum mi-am dat seama că nu este adevărat.”

Treptat situația iese de sub controlul autorităților. Mai mulți militari încep să fraternizeze cu demonstranții.

La sfârșitul zilei, Timișoara este declarată oraș liber de către demonstranți.

Exemplul Timișoarei a fost urmat de alte localități din țară.

Preţul? Mult sânge vărsat: 1104 morți și 3321 răniți, în total. Cu o mică menţiune: 126 morți și 1107 răniți până la ora fugii cuplului Ceauşescu. În Timișoara au fost 73 morți și 296 răniți, până pe 21 decembrie și 20 morți și 77 răniți, după 22 decembrie.

După 25 de ani…

Avem dreptul la opinie şi liberă exprimare, posibilitatea de a călători în afara graniţelor ţării fără restricţii, libertatea informaţiei (presă liberă), alegeri libere şi democratice, reprezentativitate în toate forurile de conducere, comerţ liber, garantarea dreptului la proprietatea privată etc., toate acestea dobândite prin jertfa studenților, elevilor, muncitorilor și celorlalți participanți la revoluție.

De aceea, Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara se alătură Marşului pentru comemorarea Eroilor Revoluţiei, ce va avea loc miercuri, 17.12.2014,  ora 19:00, cu pornire din Piaţa Maria, punctul de început al Revoluţiei Române. Vă aşteptăm şi pe voi în număr cât mai mare, pentru a demonstra că ne pasă, că istoria e încă vie şi că preţuim jertfa lor, iar în zilele următoare vă invităm să trimiteţi un gând către cei care acum 25 de ani construiau libertate pentru noi, participând la toate celelalte evenimente comemorative!

blog post

25 de ani de libertate. Programul aniversar dedicat comemorării Revoluției din 1989

15 decembrie

18:00 Proiecție de film „Noi nu murim”, în regia lui Gabriel Burza, Aula Magna „Ioan Curea”, Universitatea de Vest din Timișoara;

16 decembrie

Asociaţia Altar – Asociaţia Luptătorilor din Timişoara Arestaţi în Revoluţie

09:00 Vizită la Penitenciarul Popa Şapcă – prezentarea cărții despre Revoluţie, expoziție foto;

12:30 Vernisajul expoziţie cu tema Revoluţia din 1989 la Opera Naţională Română;

15:00 Şedinţa festivă a Consiliului Local Timişoara dedicată comemorarii a 25 de ani de la Revoluţia Română – Sala Operei Naţionale Române;

17:30 În memoriam traseul Revoluţiei – procesiune cu torţe şi lumânari din locul de unde a început Revoluţia, casa pastorului László Tökés, pe traseul: Piața Sfânta Maria – B-dul. 16 Decembrie 1989 – Podul Traian – B-dul. Regele Ferdinanad – Catedrala Mitropolitană din Timişoara. Alaiul se va opri şi va depune lumânări şi candele pe treptele Catedralei, în memoria tinerilor ucişi în Revoluţie;

18:00 Corul Contrast al Operei Nationale Române din Timişoara va cânta în memoria eroilor, care s-au jertfit acum 25 de ani pentru libertatea noastră.  Moment de aducere aminte şi reculegere pe treptele Catedralei;

18:30 Biblioteca Judeţeană Timiş marchează 25 de ani de Libertate printr-o nouă ediţie „Lecturi aprinse” pe treptele Catedralei Mitropolitane;

19:00 Concert de colinde susţinut de Corul Naţional de Cameră Madrigal la Opera Naţională Română;

Asociaţia Altar – Asociaţia Luptătorilor din Timişoara Arestaţi în Revoluţie

20:00 Momente de reculegere şi aprinderea de candele în Piaţa Victoriei în memoria victimelor revoluţiei din decembrie 1989;

Asociaţia 17 decembrie a răniţilor şi a familiilor îndoliate din revoluţia 1989

23:45 Liturghie la Biserica Martirilor din Timişoara, str. Dumitru Jugănaru nr.10;

17 decembrieZi de doliu

Prin HCL nr. 112/14.12.1993 – privind declararea zilei de 17 decembrie – zi de doliu pe raza municipiului Timişoara, toate instituţiile şi autorităţile publice de pe raza municipiului Timişoara sunt obligate ca în ziua comemorării să arboreze drapelul de stat al României în bernă.

Asociaţia 17 decembrie a răniţilor şi a familiilor îndoliate din revoluţia 1989

07:30  Primirea invitaţilor din ţară, la sediul asociaţiei, Calea Şagului nr.7;

10:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri – Catedrala Mitropolitană din Timişoara, depunere de coroane;

12:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri la Biserica Martirilor din Timişoara, str. Dumitru Jugănaru (fostă Albac) nr.10, depunere de coroane;

13:30 Deplasare la Cimitirul Eroilor;

14:00 Slujba de pomenire a eroilor martiri şi parastas la Cimitirul Eroilor, depunere de coroane;

17:17 Lansarea cărţii asociaţiei, sala de consiliu a PMT;

19:00 Moment de reculegere cu lumânări în memoria eroilor – martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989 din Timişoara pe treptele Catedralei

ASU Politehnica Timișoara

19:00 Marșul Eroilor pe traseul Piața Sfânta Maria-Cimitirul Eroilor

18 decembrie

Forumul Revoluţiei  din decembrie 1989 Libertatea 

18:30 Comemorarea a 25 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989 pe scările Catedralei Mitropolitane, concert de colinde (corul Teologic din Timişoara), depunere de candele în Memoria Eroilor Martiri.

19 decembrie

09:00 Simpozion “Timişoara 25 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române” organizat de Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara în colaborare cu Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989 Libertatea – Timişoara, Asociaţia 16 Decembrie Timişoara 1989 şi Asociaţia Revoluţionară Frăţie, Egalitate, Colaborare, Cooperare. Locaţie: Aula Magna a Universităţii de Vest Timişoara.

17:30 decernare titlu Cetatean de Onoare lui Robert Dornhelm – Filarmonica Banatul Timişoara

18:00 În cadrul proiectului „După 25 de ani” va avela loc proiecţia „Recviem pentru Dominic”, un film de Robert Dornhelm, regizor austriac de origine română, născut în Timișoara. Filmul „Recviem pentru Dominic” nominalizat la Globul de Aur la categoria „Cel mai bun film străin”, a fost realizat în decembrie 1989, în timpul Revoluției și este inspirat de o întâmplare reală cu caracter autobiografic. Proiecția va avea loc la Filarmonica Banatul Timișoara

19:30  Concert Requiem în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart interpretat de corul și orchestra Filarmonicii Banatul – la Filarmonica Banatul Timisoara. Soliști: Crina Vezentan, soprană la Opera Națională Română Timișoara, Andrada Ioana Roşu, mezzosoprană la Opera Națională Română Cluj-Napoca, Tiberiu Simu, tenor la Opera Națională Română Cluj-Napoca, KS Walter Fink, bas bariton la Opera de Stat din Viena, dirijor: Wolfgang Groehs – Austria, dirijor cor: Lucian Oniță-Filarmonica de Stat Banatul Timișoara.

Filmul „Recviem pentru Dominic” și concertul Requiem în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart vor fi proiectate pe două ecrane amplasate în Piața Victoriei.

20 decembrie

În 20 decembrie 1989 Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din România.

Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 Timișoara

Pelerinajul urmașilor și a familiilor îndoliate la București “Pe urmele cenușii Eroilor – Martiri timișoreni dispăruți în Revoluție”. Se vor depune coroane în Piaţa Universităţii, la monumentul din Piaţa Revoluției, la Crematoriul „Cenuşa”, la Cimitirul Eroilor, la “Biserica suspendată” din Popeşti-Leordeni, unde se va oficia o slujbă de pomenire lângă gura de canal Castaforum, locul în care s-a aruncat cenuşa Eroilor Martiri timişoreni dispăruţi în Revoluţia de la Timişoara.

09:00 Simpozion “Timişoara 25 de ani de la declanşarea Revoluţiei Române” organizat de Fundaţia Naţională a Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara în colaborare cu Forumul Revoluţiei din Decembrie 1989 Libertatea, Asociaţia 16 Decembrie Timişoara 1989 şi Asociaţia Revoluţionară Frăţie, Egalitate, Colaborare, Cooperare. Locaţie: Aula Magna a Universităţii de Vest Timişoara.

19:00 Concert Rock pentru Revoluţie/ Piața Victorie

Trupe invitate: Pro Musica, Phoenix, Riblja Čorba, Bajaga i Instruktori

21 decembrie 

Asociaţia Memorialul Revoluţiei 16-22 decembrie 1989 Timișoara

Pelerinaj la Slatina, jud. Olt „Pe urmele Martirilor timişoreni dispăruţi în Revoluţie”. Se vor depune coroane la Troiţa Eroilor Români din centrul oraşului – Unitatea Militară de Poliţie din Slatina (Poarta II) – şi la Spitalul Judeţean Slatina, apoi  va avea loc o slujbă de pomenire, depuneri de coroane, urmată de rugăciuni şi colinde.

blog post

Program de Pregătire şi Networking în domeniul afacerilor europene

Institutul pentru Democraţie Participativă Euro Qvorum este o organizație non-guvernamentală, care sprijină dezvoltarea tinerilor și a României, facilitând un număr limitat de locuri subvenționate pentru studenți în cadrul Programului de Pregătire şi Networking.  Domeniul țintă este cel al  afacerilor europene  iar cu această ocazie  ai șansa de a paricipa la o serie de întâlniri care vizeaza activități  în cadrul Parlamentului European, a Comisiei Europene, a Consiliului European, dar și cu actori reprezentativi din mediul privat, specializați în afaceri europene. Programul se adresează studenților și masteranzilor care studiază la universitățile din România, interesați să-și dezvolte competențe în domeniul politicilor europene, comunicării politice și al relațiilor internaționale.

Dacă vrei să te înscrii, tot ce trebuie să faci este să ne trimiţi pe adresa office@qvorum.ro  dosarul de aplicație conținând următoarele:

 • CV-ul în limba română sau engleză;
 • Scrisoare de motivație de maxim 4000 de caractere (în limba română sau engleză) prin care să răspunzi la următoarele întrebări:
  • Ce subiecte ai dori să abordezi în cadrul întâlnirilor de  lucru și cum ai pregăti abordarea acestora?
  • Cum vei folosi și cum vei disemina informațiile acumulate pe parcursul Vizitei de Studiu la Bruxelles și cum vei împărtăși și altora experiența programului? (Exemple de modalități de diseminare sunt: conferințe de presă, mese rotunde,  promovare online, dezbateri pe tematici europene, lobby, advocacy;)
  • Ce măsuri ai promova daca ai fi Europarlamentar?
 Termen limită pentru depunerea aplicațiilor: 15 decembrie 2014

Aplicanții selectați pentru interviu vor fi contactați în luna ianuarie 2015.

Bursa echivalează cu suma de 500 euro și acoperă următoarele cheltuieli logistice: transportul cu avionul București-Bruxelles-Bucuresti, transportul local,  cazarea în Bruxelles, micul dejun  și o masă principală în fiecare zi.

La finalul programului vei primi un certificat care să ateste parcurgerea programului Vizite de Studiu la Bruxelles!

Nu mai sta pe gânduri, aplică acum pentru o experienţă unică!

Pentru mai multe informaţii găsiţi pe:

Site-ul oficialhttp://www.qvorum.ro
Pagina de Facebookhttps://www.facebook.com/institutul.qvorum
Adresa de e-mail: office@qvorum.ro
Telefon:  0722 459 115

blog post

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE RECLAME

Ești pasionat de advertising și crezi că ai idei, dar nu ai avut ocazia de a le pune în practică? Campionatul Național de Reclame, organizat de Banca Comercială Feroviară (BCF), este șansa ta de a arăta ce poți! Concursul constă în realizarea unui spot publicitar de 30 de secunde, care poate deveni un material viral în mediul virtual și îți poate aduce și un premiu în valoare de 500 euro.

Condiții de participare

 • Spot-ul trebuie să aibă o durată maximă de 30 de secunde;
 • Tot echipamentul necesar este un telefon mobil cu o cameră de filmat;
 • Spot-urile vor fi putea fi vizionate pe canalele de comunicare online ale BCF: YouTube, blogul Elara.ro, Facebook şi Twitter;
 • Premii: Premiul Publicului (500€) acordat clipului care va acumula cel mai mare număr de like-uri pe pagina de Facebook Elara -blogul oficial al Băncii Comerciale Feroviara- şi Premiul Juriului, acordat de echipa BCF (500€);
 • Pentru a participa, te rugăm să consulţi Regulamentul şi să completezi Formularul de înscriere, disponibile pe blogul  Elara.ro, în secţiunea dedicată concursului (http://www.elara.ro/concurs/);
 • Clipul realizat, însoţit de formularul de înscriere trebuie trimis pe adresa domnica.predoiu@bfer.ro până la data de 23 decembrie 2014, ora 00:00;
 • Câştigătorii vor fi anunţaţi pe data de 24 decembrie 2014.

Mult succes tuturor!

blog post

Ziua Internațională a Drepturilor Omului 2014

În fiecare an, pe 10 decembrie, oamenii din întreaga lume sărbătoresc Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Data aleasă are o semnificație istorică, reprezentând ziua adoptării „Declarației Universale a Drepturilor Omului” de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), în anul 1948. Documentul a fost elaborat ca răspuns la atrocităţile din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi este primul act internaţional în care sunt exprimate drepturile şi libertăţile fundamentale ce trebuie garantate fiinţelor umane din întreaga lume.

Ziua este marcată de diverse evenimente, care au ca scop evidențierea importanței respectării drepturilor omului. Tema de anul acesta este „Drepturile omului 365” și subliniază faptul că respectarea unor drepturi fundamentale nu trebuie să fie doar o activitate sărbătorită într-o zi a unui an, ci o practică zilnică, un prilej de a face lumea mai frumoasă în fiecare zi.

Această dată reprezintă un moment al victoriei raţiunii asupra ignorării, dispreţuirii şi încălcării drepturilor omului, cu care se confrunta umanitatea şi care au impus întreprinderea unor măsuri pentru protejarea demnităţii şi valorii umane. Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este o zi a solidarităţii umane, deoarece, prin adoptarea Declaraţiei, au fost depăşite frontierele naţionale, diferenţele etnice şi politice, statele semnatare propunându-şi să conlucreze în scopul susţinerii umanităţi în toată diversitatea sa, indiferent de religie, rasă, convingeri etc. Principiile enunţate în cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal comun al societăţilor democratice, care, asigurând recunoaşterea şi aplicarea lor, promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile fiinţei umane.

Printre drepturile prevăzute în „Declarația Universală a Drepturilor Omului” se numără:

 • libertatea în demnitate și în drepturi;
 • fiecare om beneficiază de aceleași drepturi indiferent de rasă, sex, statut social, religie etc.;
 • dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei;
 • interzicerea sclaviei, sub orice formă;
 • interzicerea torturii;
 • dreptul de a avea o cetățenie;
 • libertatea de exprimare;
 • dreptul la libertatea de întrunire și asociere;
 • dreptul la muncă;
 • dreptul la vot;
 • DREPTUL LA EDUCAȚIE.

Așadar, Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara susține respectarea drepturilor fundamentale ale omului și cu ocazia zilei de 10 decembrie 2014, zi dedicată acestora, încurajează punerea în practică a tuturor principiilor enunțate 365 de zile pe an! La mulți ani celor care luptă pentru respectarea drepturilor omului și pentru o lume mai bună!

blog post

Studenții vor 6% din PIB pentru educație!

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), din care face parte și Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) continuă demersurile cu privire la alocarea a 6% din Produsul Intern Brut sistemului educațional din România și cere Guvernului, Parlamentului și Președintelui României să respecte Legea Educației Naționale și promisiunile electorale făcute în această toamnă.

Aflați săptămâna trecută la Alba-Iulia pentru a discuta problemele din mediul universitar, liderii studenților din România au decis să reia acțiunile de presiune desfășurate anul trecut pentru creșterea bugetului educației, întrucât deși legea prevede că statul ar trebui să aloce 6% din PIB pentru educație, an de an bugetul alocat este undeva la jumătate din această valoare.

Mai mult decât atât, campaniile electorale prezidențiale din această toamnă au fost pline de mesaje despre importanța educației și asigurării unei finanțări corespunzătoare, menționându-se chiar alocarea unui buget de 6% din PIB, mesaje care însă nu par a mai avea vreo însemnătate acum.

10387461_10152564893213105_7118133860935454569_n

Anul trecut, pe 13 noiembrie, aproximativ 10.000 de studenți din 10 centre universitare au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de sărăcia lucie din educație, sărăcie care se reflectă atât în calitatea slabă a educației care a ajuns să nu mai fie relevantă pentru piața muncii și pentru societate, cât și în buzunarele studenților care trebuie să acopere taxe din ce în ce mai mari pentru o serie de servicii oferite de universități.

În contextul discuțiilor actuale despre bugetul pe 2015, studenții sunt pregătiți să desfășoare noi demersuri pentru a-i determina pe guvernanți să acorde educației atenția cuvenită.Aceștia au stabilit deja diverse forme de presiune în cazul în care solicitările lor rămân fără ecou, discutate și asumate la Alba Iulia. În semn de avertisment, organizațiile studențești din teritoriu au afișat deja cearceafuri sau bannere mari cu ”6% din PIB pentru Educație” pe universități, cămine sau sediile organizațiilor.

Tot la Alba-Iulia, liderii studenților au adoptat ”Decalogul studențesc de la Alba-Iulia”, document ce prezintă viziunea studenților legată de modul în care ar trebui să arate sistemul universitar românesc. Primul punct din decalog îl reprezintă alocarea a 6% din PIB pentru educație, subfinanțarea fiind în acest moment cea mai mare problemă cu care se confruntă educația din România, din perspectiva studenților.

1780757_880282932004763_7752267449886350231_n

“Suntem din nou în momentul în care vedem că toate promisiunile făcute în decurs de un an legate de importanța pe care o are educația pentru România rămân doar vorbe în vânt când vine vorba de bani. Deși există consens publicși din partea politicienilor în ceea ce privește necesitatea creșterii bugetului educației și alocarea a 6% din PIB, an de an sistemul educațional este condamnat la subfinanțare cronică când vine vorba de Legea Bugetului. Nu știu cum se face, dar educația rămâne mereu în coada priorităților aleșilor statului, deși este cunoscut faptul că educația reprezintă cea mai bună investiție pe termen lung pentru dezvoltarea unui stat. Cerem Guvernului să propună un buget care să prevadă alocarea a 6% din PIB pentru educație și cerem Parlamentului și Președintelui României să respingă orice propunere care nu ține cont de acest principiu. Nu ne dorim să ne petrecem perioada sărbătorilor protestând pentru educație, însă dacă asta e singura soluție prin care putem să atragem atenția politicienilor asupra responsabilității pe care o au pentru viitorul nostru, suntem pregătiți să o facem” – Cristi POPESCU, Președinte ANOSR

10805547_880269742006082_8255554654211107546_n

blog post

Cinste vouă, voluntarilor!

Sunteţi cei care fac lumea un loc mai frumos! Sunteţi cei care sprijină copiii bolnavi şi bătrânii neajutoraţi, cei care promovează egalitatea de şanse, cei care văd dincolo de aparenţe si lasă deoparte discriminarea şi prejudecăţile. Sunteţi cei cu principii înalte şi scopuri greu de atins. Sunteţi cei care nu se tem să se murdărească pentru un mediu mai curat. Sunteţi cei neobosiţi, gata în orice moment să pună osul la treabă, pregătiţi pentru un proces în forţă,cu  final spectaculos.

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”-Mahatma Gandhi

„Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar.” -Jimmy Doolittle (general, aviator american în WW2)

„La orice vârstă putem schimba în bine societatea din jurul nostru. Cu atât mai mult atunci când suntem tineri. Ne construim singuri țara în care vrem să trăim. Ia atitudine, implică-te! Reprezintă-ți colegii! Voluntariatul este o experiență mai importantă decât orice materie studiată!”-Vlad Cherecheș, președinte OSUT

„Pentru mine, voluntariatul e o ieşire din rutină, posibilitatea de  face ceva pentru comunitate şi, în acelaşi timp, de a face lucruri care îmi plac.” -Lavinia Achim

“Faptul că sunt voluntară m-a făcut să evoluez personal, dar şi profesional. Toate lucrurilepe care le fac, oricât de mici ar fi, fără a aştepta ceva în schimb, simt că îmbunătăţesc calitatea vieţii mele, dar şi a celor din jur.” -Daniela Dincă

Vă dăruiţi toată fiinţa cauzelor nobile fără să aşteptaţi ceva în schimb. Ajutaţi tinerii să se formeze, puneţi arta şi cultura pe un piedestal prin acţiunile voastre. Vreţi să însănătoşiţi  sistemul de sănătate şi preţuiţi natura. Sunteţi în stare să faceţi viitorul curat pentru generaţiile de mâine, iar implicarea voastră vă face să valoraţi miliarde, chiar de nu puteţi fi cumpăraţi cu bani.

“Voluntariatul mă face să scap de rutină, îmi oferă şansa să fiu în acelaşi loc cu oameni care au aspiraţii sau dorinţe la fel ca mine, orele  de “muncă” sunt, de fapt, o joacă serioasă. Voluntariatul îmi oferă aerul acela important, de om responsabil, de care am nevoie la vârsta de 20 de ani.” -Adrian Laichici

“Pentru o viaţă sănătoasă, trebuie să faci voluntariat o dată în viaţă. E un mod de a te exprima şi de a trăi.”- Vasi Gelatu

E ziua voastră astăzi! Ziua de 5 decembrie, încă din 1985, a fost declarată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) ca Ziua Internaţională a Voluntarilor. Primele forme de voluntariat au existat încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în America. În România, după căderea regimului comunist, a început să se practice voluntariatul, astăzi fiind un fenomen în plină dezvoltare. În 2014, a fost adoptată o nouă lege a voluntariatului de către Parlamentul României. Actul normativ recunoaşte voluntariatul ca experienţă profesională, astfel încât toate persoanele care îl practică să poată fi mai uşor integrate pe piaţa muncii.

Dragi voluntari, la mulţi ani! OSUT Timişoara vă respectă şi vă preţuieşte!

Articol de Adelina Poenar